กิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวฝั่งอ่าวไทยของภาคใต้ตอนบน เปรียบเสมือนอัญมณีเม็ดงามที่เต็มไปด้วยเสน่ห์อันหลากหลายเหมาะกับนักท่องเที่ยวทุกประเภท ทั้งสายทะเล ป่าและภูเขา การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สายบันเทิงในการกินอาหารอร่อยสไตล์ท้องถิ่น เป็นต้น 

เรามีกิจกรรมและเพคเกจการท่องเที่ยว ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาแนะนำดังนี้

โปรแกรมครึ่งวัน ไปคนเดียวก็เที่ยวได้