พาเที่ยว บาน่าฮิลล์ ดานัง และฮอยอัน ประเทศเวียดนาม เดินทางช่วงไฮซีซั่น สวยที่สุดและดีที่สุด ระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน   และ 7-10 ธันวาคม 2567

โปรแกรมพาเที่ยว บาน่าฮิลล์ ดานัง และฮอยอันประเทศเวียดนาม เดินทางระหว่างเดือน พ.ย. 2567- ก.พ. 2568

วันที่ 1  :  ดอนเมือง ดานัง

07.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ณ Counter สายการบินแอร์เอเชีย อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รอต้อนรับพร้อมติด Luggage tag และแนะนำการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเวียดนาม 

09.45 น. เดินทางสู่ประเทศเวียดนามกับสายการบินแอร์เอเชีย  เที่ยวบินที่ FD 636 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมงถึงสนามบินเมืองดานังประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรตามขั้นตอน 

ไกด์เวียดนาม(พูดภาษาไทยได้ดีมาก) รอรับคณะที่สนามบินดานังแล้วพาไปบริการอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 1)

13.00 น. นําคณะมุ่งหน้าสู่สถานีเคเบิลคาร์ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้ายาวร่วม 6 กม. โดยลอยสูงทะลุขึ้นไปผ่านภูเขาและสายหมอกสู่ยอดเขาบานาฮิลล์  ซึ่งกระเช้าลอยฟ้าแห่งนี้เคยได้รับการบันทึกลง Guinness World Records  ว่าเป็น กระเช้าที่ยาวที่สุด (5,801 เมตร)  และเป็นกระเช้าที่พาขึ้นสูงที่สุด (1,368เมตร) โดยไม่หยุดแวะพักระหว่างทาง จากนั้นพาเช็คอินเข้าพัก (คืนที่ 1) ที่โรงแรม MECURE บนบาน่าฮิลล์ ซึงเป็นโรงแรมในฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

จากนั้นพาชมสะพานทอง จุดแลนด์มาร์คสำคัญ !! ของบาน่าฮิลล์ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามแบบพาโนรามา แล้วไปชมสวนดอกไม้ Le Jardin d’ Amour บนยอดเขาบาน่าฮิลล์ เพื่อชมสวนดอกไม้เมืองหนาวขนาดใหญ่ที่จัดไว้อย่างสวยงามและอลังการมาก จากนั้นพาไปชมวัดหลินอึ๋งไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ ณ จุดชมวิวที่สวยที่สุดบนยอดเขาบาน่าฮิลล์ แล้วพาไปเที่ยว Eclipse Square หรือจตุรัสแสงจันทร์

ให้ท่านได้ใช้เวลาอิสระอย่างสนุกสนานบนดินแดน บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ รวมทั้งสวนสนุกกลางแจ้ง โดยมีรูปแบบการสร้างให้เป็นเหมือนดั่งเมืองแห่งเทพนิยายที่สวยงาม ท้าทายความมันส์ของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบ้านผีสิง, บ้านไดโนเสาร์, รถไฟเหาะ(Alpine Coster), แมงมุมเวียนหัว รวมทั้งเกมส์สนุกๆ และ เครื่องเล่นอีกมากมาย (ราคาทัวร์รวมเครื่องเล่นแล้ว) บริการอาหารมื้อเย็น (มื้อที่ 2) แบบ buffet นานาชาติบนบานาฮิลล์ แล้วให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 :  เรือกระด้ง เมืองเก่าฮอยอัน 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) เป็นเมนูบุฟเฟต์ของโรงแรม จากนั้นนําคณะนั่งกระเช้าเคเบิลคาร์ลงจากบานาฮิลล์ แวะช้อปที่ร้านของฝากเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)  เป็นเมนูบุฟเฟต์ BBQ  ก่อนเดินทางสู่หมู่บ้านกัมทาน ไปสนุกสนานกับการนั่งเรือกระด้ง

เรือกระด้งฮอยอัน

เที่ยวเมืองโบราณฮอยอัน

ราตรีแห่งโคมไฟที่ฮอยอัน

จากนั้นพาไปเดินเที่ยวในเมืองเก่าฮอยอัน ชมบ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น  วัดกวงตุ้ง นําคณะเช็คอินเข้าพักที่โรงแรม Thanh Binh RiverSide ซึ่งเป็นโรงแรมติดกับแม่นําทูโบน  (คืนที่ 2) ใกล้ย่านถนนคนเดินเมืองเก่าฮอยอัน บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 5) จากนั้นให้อิสระทุกท่านดื่มดํ่ากับความสวยงามของปสงสีแห่งโคมไฟทั่วทั้งเมืองฮอยอันตลอดสองฟากฝั่งแม่นําทูโบน หากท่านใดมีความประสงค์จะนั่งเรือล่องแม่น้ำทูโบนช่วงกลางคืน ให้แจ้งความประสงค์ที่หัวหน้าทัวร์ (ค่าบริการล่องเรือไม่รวมในค่าทัวร์)

วันที่ 3 :  วัดหลินอึ๋ง สวนเอเปค ตลาดฮาน สะพานมังกร

07.00 น.  บริการอาหารเช้าในโรงแรม (มื้อที่ 6)  จากนั้นนําคณะเดินทางไปเมืองดานัง แวะถ่ายรูปสวยๆ ที่หมู่บ้านทําธูปและหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) จากนั้นพาแวะร้านเยื่อไผ่ แล้วไปชม วัดหลินอึ๋ง (Linh Ung Pagoda) เป็นวัดที่สวยงามที่สุดในกลุ่มวัดหลินอึ๋งบนคาบสมุทรเซินจ่า  วัดแห่งนี้เป็นที่ตั้งของ รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในเวียดนาม มีความสูงมากถึง 67 เมตร

ขากลับจากวัดหลินอึ๋ง พาแวะซื้อของฝากที่ตลาดฮาน ถ่ายรูปที่สวนเอเปค ก่อนจะนําเข้าเมืองดานัง บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 8) ที่ภัตตาคาร   จากนั้นพาไปถ่ายรูปสวยๆ ที่ สะพานมังกร และสะพานแห่งความรัก เดินเที่ยวตลาดมืด จากนั้นเช็คอินเข้าที่พัก (คืนที่ 3) ที่โรงแรมติดหาดหมีเคว ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 4 ดาวติดทะเล

สะพานแห่งความรัก

โรงแรมที่พัก 4ดาว ริมทะเล

วันที่ 4  :  ดานัง ดอนเมือง

07.00 น.  บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 9)  เป็นอาหารบุฟเฟต์ในโรงแรม  แล้วออกเดินทางจากสู่สนามบินดานัง เดินทางกลับประเทศไทยด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 635 ประมาณเที่ยงก็ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ด้วยความปลอดภัยและประทับใจกับการเดินทาง

ราคาค่าบริการพาเที่ยวเวียดนาม เริ่มต้นที่ 20 ท่าน  ท่านละ 16,900-17,900 บาท ราคานี้รวม

อัตราราคาค่าบริการนี้ไม่รวม  

เงื่อนไขสำคัญในการเดินทาง 

พาเที่ยวเที่ยวประเทศเวียดนาม กับประสบการณ์สุดประทับใจ ในเมืองดานัง   ฮอยอัน และ บาน่าฮิลล์ เดินทาง 4วัน 3คืน โดยมีกำหนดการเดินทาง ดังนี้

หมายเหตุ ราคาและกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของสายการบิน โปรดสอบถามอีกครั้ง

นใจร่วมเดินทาง สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมและจองที่นั่งได้ที่  เบอร์โทร. 0846259929 หรือ  Line ID : @rkatour (ชื่อไลน์มี @ ด้วย)

สอบถามและจองไปเที่ยว