โครงการวางแผนชีวิตให้มีความสุขในวัยเกษียณโดยใช้เงินน้อย และไม่ต้องเป็นหนี้เยอะ

บ้าน ในยุคปัจจุบันเป็นสิ่งที่ต้องลงทุนสูงมาก ส่วนใหญ่แทบไม่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของบ้านเอง ถ้าไม่ใช่ได้รับมรดกจากพ่อแม่ก็ต้องเป็นหนี้กันยาวๆ แทบตลอดชีวิตสำหรับการมีบ้านซักหลัง ทั้งนี้เพราะทั้งค่าแรงและวัสดุเราในการทำบ้าน เราต้องหาเงินมาซื้อทั้งหมดแบบ 100% โดยทั้งค่าของและค่าแรงซึ่งยังไม่รวมค่าที่ดินล้วนมีราคาแพงขยับหนีรายได้ทิ้งห่างกันมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะวัสดุหลายอย่างเช่นเหล็กก็นำเข้ามาจากต่างประเทศ วัสดุบางอย่างที่คิดว่าใกล้ตัวทั้งอิฐหินดินทรายรวมถึงปูนซีเมนต์ก็เริ่มหายากและราคาขยับแพงมากขึ้นทุกปี 

มีเคล็ดลับง่ายๆ ที่เราสามารถวางแผนมีบ้านที่อยู่แล้วมีความสุข สามารถพึ่งพาตนเองในที่ดินได้มาก โดยใช้เงินน้อยและไม่ต้องเป็นหนี้เยอะ ได้แก่