พาเที่ยวเวียงจันทน์ วังเวียงและหลวงพระบาง ประเทศลาว 4 วัน 3 คืน 

โปรแกรมพาเที่ยวประเทศลาว เน้นเดินทางท่องเที่ยวแบบสบายๆ เปิดประสบการณ์การเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศในบ้านพี่เมืองน้องที่แทบจะไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากมาย มีไกด์คนไทยไปบริการให้ความสะดวกตลอดการเดินทาง จัดทริปเที่ยวทุกเดือน โดยอาจมีการปรับรายละเอียดตารางการเดินทางบ้างเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับฤดูกาลสภาวะอากาศ โดยมีแหล่งท่องเที่ยวแนะนำได้แก่