คอร์สปรับสมดุลย์สุขภาพ 2วัน 1คืน ที่เขาสกสุราษฎร์ธานี

คอร์สปรับสมดุลย์สุขภาพ 2วัน 1คืน ที่เขาสกสุราษฎร์ธานี

อาร์เคเอทัวร์จับมือกับอาจารย์อรรถพล จันทร์อุดม ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และเป็นครูผู้เชี่ยวชาญในการสอน สมาธิบำบัด SKT ที่คิดค้นและพัฒนาโดย รศ.ดร.สมพร  กันทรดุษฎี เตียมชัยศรี อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปัจจุบันเทคนิคการทำสมาธิบำบัด SKT ได้รับการส่งเสริมจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้ประชาชนใช้ดูแลสุขภาพในการลดและเลิกการป่วยโรคเรื้อรัง มีการเผยแพร่เทคนิค SKT และได้รับการยอมรับในการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพไปในกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ที่สามารถพิสูจน์ผลการปฏิบัติได้ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคทางการแพทย์

แนวทางของสมาธิบำบัด SKT เป็นการนำเทคนิคของการทำสมาธิแบบอานาปานสติ โยคะ และซี่กง มาผสมผสานรวมกันในการปฏิบัติเพื่อใช้ในการเยียวยาและฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง, ระบบประสาทส่วนปลาย, ระบบประสาทอัตโนมัติ, ระบบภูมิต้านทานของร่างกาย, ระบบไหลเวียนเลือด รวมถึงระบบอื่นๆ ในร่างกายให้ทำงานดีขึ้น มีผลให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการดูแลและเยียวยาสุขภาพอย่างเห็นผล แต่ทั้งนี้ผู้ฝึกก็ต้องใช้เทคนิคการทำสมาธิบำบัด SKT ที่ถูกต้องทั้งเรื่องการควบคุมการหายใจและการจัดระเบียบท่าทางของร่างกายในการฝึก

สมาธิบำบัด SKT ที่คิดค้นและพัฒนาโดย รศ.ดร.สมพร  กันทรดุษฎี เตียมชัยศรี  มีทั้งหมด 7 ท่าง่ายๆ ที่ทุกคนทุกวัยสามารถทำได้ไม่ยาก  โดยแต่ละท่าสามารถทำที่ไหนเมื่อไรก็ได้ แต่มีเงื่อนไขว่าต้องทำด้วยเทคนิคที่ถูกต้องในปริมาณเวลาที่เหมาะสม โดยแต่ละท่าของ สมาธิบำบัด SKT มีประโยชน์ดังนี้

หมายเหตุ การปฏิบัติสมาธิ SKT ที่ได้ผล ผู้ฝึกต้องปฏิบัติด้วยเทคนิคที่ถูกต้อง ในปริมาณที่เหมาะสม ไม่มากไปและไม่น้อยไป เมื่อปฏิบัติไปในระยะเวลาที่กำหนด ก็สามารถวัดผลการปฏิบัติได้ด้วยการตรวจทางการแพทย์

อาจารย์อรรถพล จันทร์อุดม ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์แผนไทยและการทำสมาธิบำบัด SKT

9-10 กรกฎาคม 2566 อาจารย์อรรถพล จันทร์อุดม ร่วมกับทีมงานอาร์เคเอ เปิดคอร์สระยะสั้น 2 วัน 1 คืน แนะนำการฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงลดภาวะการเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรัง รวมทั้งมีอายุยืนยาวด้วยสุขภาพที่ดี โดยใช้แนวทางการทำสมาธิบำบัด SKT ร่วมกับการปรับสมดุลย์การกินอาหารให้สอดคล้องกับสุขภาวะของร่างกาย

โดยจัดอบรมที่ เขาสกเฮลท์โอเอซิส อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี  มีค่าใช้จ่ายเพียงคนละ 3,900 บาท รวมค่าที่พักและอาหารตลอดการอบรม 

หมายเหตุ 

สนใจเข้ารับการอบรมฟื้นฟูสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดสูง, ความดันโลหิตสูง, น้ำตาลในเลือดสูง,  โรคเรื้อรัง, และการเจ็บป่วยจากการทำงาน ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทร. 0846259929 หรือ  Line ID : @rkatour (ชื่อไลน์มี @ ด้วย)

สอบถามและจองไปเที่ยว