พาเที่ยวเวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง ประเทศลาว 4 วัน 3 คืน

ประเทศลาว หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดินแดนเพื่อนบ้านที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ มีวิถีชีวิตอันเรียบง่าย และผู้คนมีความเป็นมิตร การเดินทางไปท่องเที่ยวในลาวก็สะดวกสบายมาก โดยเฉพาะ 3 เมืองหลัก ได้แก่ เวียงจันทน์ วังเวียง และ หลวงพระบาง  คุณจะได้ไปสัมผัสประสบการณ์ที่น่าประทับใจมากมาย  จึงไม่แปลกที่คนไทยนิยมเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในลาวกันมาก

อาร์เคเอทัวร์ร่วมกับบริษัทนำเที่ยวทั้งในประเทศไทยและประเทศลาว จัดทริปพาเที่ยวลาว 4 วัน 3 คืน พาไปเยือนนครหลวงเวียงจันทน์ วังเวียง และเมืองหลวงพระบาง เดินทางแบบสบายๆ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกได้ว่าจะเดินทางเริ่มต้นจากกรุงเทพด้วยเครื่องบิน รถไฟ  รถทัวร์ หรือจะไปรอพบคณะที่ทางเข้าด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายก็ได้ โดยมีกำหนดการเดินทางแนะนำเบื้องต้น ดังนี้

วันที่ 1 บินจากกรุงเทพถึงสนามบินอุดรธานี แล้วมีรถบริการพาเดินทางผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเข้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาวที่จังหวัดหนองคายพาไปชมประตูไซหรือประตูชัย, อนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชและ พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ แล้วเดินทางสู่เมืองหลวงพระบางด้วยรถไฟด่วนลาว-จีน EMU ขบวนที่ C84

วันที่ 2  พระราชวังเก่าหลวงพระบาง , หอหลวงพระบาง, น้ำตกตาดกวางสี , พระธาตุพูสี และเที่ยวตลาดมืดหลวงพระบางหรือ Night Market ถนนคนเดินเมืองหลวงพระบาง

วันที่ 3 ตักบาตรข้าวเหนียว, ตลาดเช้าหลวงพระบาง, วัดเชียงทอง, วัดวิชุนราช, นั่งรถไฟ EMU เดินทางสู่วังเวียง, เที่ยวถ้ำปูคำ, บลูลากูน, นั่งเรือชมแม่น้ำซอง

วันที่ 4 เที่ยวถ้ำนางฟ้า เดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์ แวะให้ช็อปปิ้งซื้อของฝากที่ร้านค้าปลอดภาษี แล้วกลับเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อไปเครื่องบินกลับกรุงเทพที่สนามบินอุดรธานี

หมายเหตุ ตารางการเดินทางและรายการนำเที่ยวรวมถึงราคาค่าเดินทางอาจจะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับช่วงเทศกาลในแต่ละเดือน โดยสามารถขอรายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยวจริงในแต่ละทริปได้ที่โทร. 0846259929 โดยมีกำหนดวันเดินทาง4 วัน 3 คืน พาเที่ยวเมืองเวียงจันทน์ วังเวียง และหลวงพระบาง สปป.ลาว ดังนี้

หมายเหตุ 

โปรแกรมพาเที่ยวเวียงจันทน์ วังเวียง และหลวงพระบาง ประเทศลาว 4 วัน 3 คืน  เน้นเดินทางสบายๆ เที่ยวสนุกในราคาไม่แพง มีหัวหน้าทัวร์คนไทยไปอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือตลอดการเดินทาง

เดินทางด้วยเครื่องบิน ราคาค่าบริการ เริ่มต้นที่ 15,790 บาท โดยสามารถเช็คราคาและรายละเอียดตารางการเดินทางในแต่ละเดือนได้ที่  เบอร์โทร. 0846259929 หรือ  Line ID : @rkatour (ชื่อไลน์มี @ ด้วย)

สอบถามและจองไปเที่ยว