จัดเที่ยวแบบพัฒนาองค์กร

จัดเที่ยวร่วมกับกิจกรรมพัฒนาองค์กรและหน่วยงาน

อาร์เคเอทัวร์ร่วมกับทีมงานพัฒนาองค์กรมืออาชีพ รับให้คำปรึกษาในการออกแบบกิจกรรมและดำเนินการในการจัดพาเจ้าหน้าที่ขององค์กรและหน่วยงานเดินทางท่องเที่ยวร่วมกับการสร้างกิจกรรมพัฒนาบุคคลากรของหน่วยงานทั้งในแง่ส่งเสริมความรักสามัคคี มีความรัก ภูมิใจ และตั้งใจทำงานให้องค์กรและหน่วยงานมากยิ่งขึ้น   ส่วนลูกจ้างหรือพนักงานก็ได้รับรางวัลเป็นโบนัสท่องเที่ยวและกิจกรรมสนุกสนาน  เป็นการชาร์จแบตเตอรี่ชีวิตและแรงใจที่จะทำงานให้องค์กรเพื่อตนเองจะได้ก้าวหน้ามีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 

กิจกรรมองค์กรสัมพันธ์

กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในทีมงาน

กิจกรรมสร้างทีมเวอร์ค

กิจกรรมสร้างความรักสามัคคี

กิจกรรมสันทนาการ

กิจกรรมสันทนาการ

กิจกรรมสันทนาการ

กิจกรรมสันทนาการ

สนใจจัดกิจกรรมท่องเที่ยวร่วมกับจัดกิจกรรมสันทนาการแนวพัฒนาองค์กร สามารถสอบถามและขอคำปรึกษาได้ที่โทร. 084-625-9929

ค่าบริการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์รวมถึงพัฒนาบุคคลากรในหน่วยงาน ราคารวมค่าที่พัก อาหารและกิจกรรมตลอดโปรแกรม ราคาเริ่มต้นที่วันละ 1,000 บาท 

พื้นที่ให้บริการ  :  จัดได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

หมายเหตุ   กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาบุคคลากรในหน่วยงาน สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการขององค์กร โดยเจ้าของหน่วยงานสามารถร่วมออกแบบกิจกรรมและกำหนดค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมได้ด้วย

ติดต่อสอบถามในการทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในหน่วยงานและองค์กร ได้ที่เบอร์โทร. 0846259929 หรือ  Line ID : @rkatour (ชื่อไลน์มี @ ด้วย)

สอบถามและจองไปเที่ยว