จัดท่องเที่ยวแนวสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร

จัดท่องเที่ยวแนวสร้างกิจกรรมความสัมพันธ์ในองค์กร

อาร์เคเอทัวร์ร่วมกับทีมงานมืออาชีพบริการรับจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร เน้นการสร้างความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน ร่วมกับเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สร้างความสนุกสนานและผ่อนคลาย เสริมสร้างกำลังใจให้บุคคลากรรักในหน่วยงานยิ่งขึ้น จัดได้ทั้งรูปแบบกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ทุกพื้นที่ทั่วไทย โดยมีกิจกรรมแนะนำได้แก่

วันที่ 1 ของกิจกรรม  เจ้าหน้าที่ไปรับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางสู่พื้นที่เป้าหมายในการไปทำกิจกรรม  ในระหว่างวันเน้นสร้างกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และละลายพฤติกรรมของสมาชิกที่ร่วมเดินทาง ช่วงค่ำมีปาร์ตี้อาหารเย็นพร้อมกิจกรรมสันทนาการสร้างความสัมพันธ์ในหน่วยงานหรือองค์กรและคาราโอเกะในโรงแรมที่พัก

วันที่ 2 ของกิจกรรม  พาเที่ยวและทำกิจกรรมสันทนาการในแหล่งท่องเที่ยวใกล้บริเวณที่พัก ช่วงค่ำมีปาร์ตี้อาหารเย็นพร้อมกิจกรรมสันทนาการสร้างความสัมพันธ์ในหน่วยงานหรือองค์กรและคาราโอเกะ ในโรงแรมที่พัก

วันที่ 3 ของกิจกรรม  พาเที่ยวในเส้นทางกลับ แวะซื้อของฝาก แล้วนำส่งคณะถึงปลายทางโดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ

หมายเหตุ กิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ โดยหน่วยงานหรือองค์กรสามารถร่วมออกแบบกิจกรรมและกำหนดค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมได้ด้วย

ค่าบริการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์รวมถึงพัฒนาบุคคลากรในหน่วยงาน ราคารวมค่าที่พัก อาหารและกิจกรรมตลอดโปรแกรมเริ่มต้นที่วันละ 1,000 บาท 

พื้นที่ให้บริการ  :  จัดได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศใกล้เคียงเช่นลาว เวียดนาม เป็นต้น

หมายเหตุ   กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาบุคคลากรในหน่วยงาน สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการขององค์กร โดยเจ้าของหน่วยงานสามารถร่วมออกแบบกิจกรรมและกำหนดค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมได้ด้วย

ติดต่อสอบถามในการทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในหน่วยงานและองค์กร ได้ที่เบอร์โทร. 0846259929 หรือ  Line ID : @rkatour (ชื่อไลน์มี @ ด้วย)

สอบถามและจองไปเที่ยว