คอร์ส 3 วัน  ปรับสมดุลสุขภาพลดโรค

คอร์ส 3 วัน  ปรับสมดุลสุขภาพลดโรค

ปัจจุบันคนไทยป่วยด้วยโรคเรื้อรังกันมาก ทั้งที่มีความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ดีมาก  แต่นับวันคนไทยก็ป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่ต้องใช้เวลาในการรักษานานๆ หรืออาจจะต้องกินยากันตลอดชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มโรคไขมันในเลือดสูง, ความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจ, โรคมะเร็ง รวมทั้งโรคตับและไต ที่พบในคนที่อายุน้อยลงและมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ  

ทั้งนี้การป่วยเรื้อรังส่วนใหญ่ ล้วนเกิดจากการกินและการใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งออกกำลังกายน้อยเกินไป ซึ่งกว่าจะแสดงอาการของโรคออกมาล้วนต้องใช้เวลาสะสมสาเหตุของโรคไว้เป็นเวลานาน ดังนั้นการรักษาด้วยยาเพียงอย่างเดียวโดยไม่เปลี่ยนพฤติกรรมสาเหตุที่ทำให้ป่วย ก็ยากมากที่จะทำให้เรามีสุขภาพดีขึ้นได้โดยการลดการพึ่งยาทั้งที่ก็รู้กันว่าหากกินยามากและนานเกินไปย่อมมีผลเสียต่อร่างกาย แต่แพทย์ก็ไม่สามารถลดการใช้ยาของผู้ป่วยได้เพราะอันตรายของโรคที่ไม่ได้รับยามีความเสี่ยงหรืออันตรายมากกว่าอาการข้างเคียงของยาที่กิน

ดังนั้นหากต้องการสุขภาพที่ดีขึ้น ก็จำเป็นต้องเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่าง โดยเฉพาะการกินและการออกกำลังกาย รวมทั้งการใช้องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพเพื่อฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาแข็งแรง มีภูมิป้องกันต่อโรคดีขึ้น 

โครงการอบรมการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาของไทย ในการฟื้นฟูและดูแลสุขภาพ จัดอบรม 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2566 ณ เขาสกเฮลท์โอเอซิส รีสอร์ท อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี มีตารางการอบรมดังนี้

14 มิถุนายน 2566 

10.00 น. รถบริการรับที่จุดนัดพบ  (สนามบินสุราษฎร์ธานี หรือ ในตัวเมืองสุราษฎร์ธานี)
11.30 น. เดินทางถึงเขาสกเฮลท์โอเอซิส (รีสอร์ทที่พักบรรยากาศธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ เหมาะในการพักฟื้นและดูแลสุขภาพดีมาก)
12.00 น. อาหารกลางวันเมนูสุขภาพ (เน้นหลักโภชนาการที่ดีในการฟื้นฟูและบำรุงสุขภาพ) แล้วพักผ่อนตามอัทธยาศัย
15.00  น.  ออกกำลังกายด้วยสมาธิบำบัด  ที่เน้นการนำเทคนิคของการฝึกสมาธิผสมกับการเคลื่อนไหวแบบกายประสานจิต มีผลดีต่อระบบประสาท, ระบบภูมิต้านทานของร่างกาย และระบบไหลเวียนเลือด
16.00 น. อาหารมื้อเย็นเมนูสุขภาพ (เน้นหลักโภชนาการที่ดีในการฟื้นฟูและบำรุงสุขภาพ)
17.00 น. กิจกรรมสันทนาการ
19.00 น.  การนวดดูแลสุขภาพ ศาสตร์การบำบัดและรักษาโรคของแพทย์แผนไทย  

15 มิถุนายน 2566 

07.30  น.  ออกกำลังกายด้วยสมาธิบำบัด   
08.30 น.  อาหารเช้าเมนูสุขภาพ (เน้นหลักโภชนาการที่ดีในการฟื้นฟูและบำรุงสุขภาพ)   
11.00 น. เคล็ดลับในการปรุงอาหารให้อร่อยและสงวนคุณค่าทางโภชนาการไว้ให้เหลือมากที่สุด
12.00 น. อาหารกลางวันเมนูสุขภาพ (เน้นหลักโภชนาการที่ดีในการฟื้นฟูและบำรุงสุขภาพ)  
15.00 น.  วิธีใช้อาหารปรับสมดุลร่างกายตามธาตุเจ้าเรือน
16.00 น. อาหารมื้อเย็นเมนูสุขภาพ (เน้นหลักโภชนาการที่ดีในการฟื้นฟูและบำรุงสุขภาพ)
17.00 น.  กิจกรรมสันทนาการ
19.00 น.  การนวดดูแลสุขภาพ ศาสตร์การบำบัดและรักษาโรคของแพทย์แผนไทย  

16 มิถุนายน 2566 

07.30  น.  ออกกำลังกายด้วยสมาธิบำบัด  
08.30 น.  อาหารเช้าเมนูสุขภาพ (เน้นหลักโภชนาการที่ดีในการฟื้นฟูและบำรุงสุขภาพ)  
10.00 น.  แนวทางในการจัดเมนูอาหารบำรุงร่างกายเฉพาะบุคคล
12.00 น. อาหารกลางวันเมนูสุขภาพ (เน้นหลักโภชนาการที่ดีในการฟื้นฟูและบำรุงสุขภาพ)
13.00 น. ปิดการอบรม นำส่ง ณ สนามบิน/ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี

คอร์สดูแล บำรุงและฟื้นฟูสุขภาพด้วยอาหารและการออกกำลังกายแบบสมาธิบำบัด

สนใจเข้ารับการอบรมเพื่อดูแลรักษาสุขภาพด้วยอาหารและการออกกำลังกายแนวสมาธิบำบัด ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร. 0846259929 หรือ  Line ID : @rkatour (ชื่อไลน์มี @ ด้วย)

สอบถามและจองไปเที่ยว