เลี้ยงแพะพื้นเมือง ง่ายและดีกว่าที่คิดมาก

เลี้ยงแพะสายพันธุ์พื้นเมือง ง่ายและดีกว่าที่คิดมาก

แพะ เป็นหนึ่งในสัตว์เศรษฐกิจที่น่าสนใจ กินอาหารได้หลากหลาย กินได้ทั้งใบไม้และหญ้า แพะเลี้ยงง่ายโตไว แถมขยายพันธุ์รวดเร็ว โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ของไทยนิยมบริโภคเนื้อแพะกันมาก จึงทำให้บางช่วงบางเทศกาลที่มีการใช้เนื้อแพะมาก ก็มักทำให้แพะขาดตลาดและราคาสูง

แพะพ่อพันธุ์

แพะพันธุ์พื้นเมืองเลี้ยงง่ายโตไว

ลูกแพะพื้นเมือง

ข้อดีของการเลี้ยงแพะพันธุ์พื้นเมืองคือ  เลี้ยงง่ายโตไว กินอาหารได้หลากหลายและอดทนต่อสภาพอากาศบ้านเราได้ดี หากไม่ได้เลี้ยงจริงจังไม่ต้องถึงขั้นทำคอกแบบโรงเรือนเลี้ยงแพะแพงๆ ก็ได้  ปกติถ้ามีพื้นที่มากพอและไม่รบกวนใครก็สามารถปล่อยแพะให้แทะเล็มหญ้าและใบไม้รอบบริเวณบ้านและสวนได้เลย

แพะอายุ 1 ปี ก็สามารถผสมพันธุ์โดยใช้เวลาตั้งท้องเพียง5 เดือนก็ให้ลูกแพะได้แล้ว ปกติก็ให้ลูกครั้งละ 1-2 ตัว ใช้เวลาเลี้ยง 4-5 เดือนก็สามารถแบ่งลูกแพะจำหน่ายได้แล้ว แพะจึงเลี้ยงง่ายและให้ผลตอบแทนได้ไวกว่าการเลี้ยงวัวมาก

อาหารที่แพะชอบกิน แพะเป็นสัตว์ที่ชอบกินหญ้าที่ใบไม่แข็งเกินไปและพืชจำพวกไม้พุ่มเตี้ยๆ แพะพื้นเมืองกินอาหารได้หลากหลายมากและไม่ค่อยเลือกกิน เพียงดูแลอย่าให้แพะขาดน้ำและให้แพะได้กินใบกระถินสดบ้างก็จะทำให้แพะอ้วนท้วนแข็งแรง โดยเฉพาะในสวนปาล์มแพะจะช่วยกำจัดวัชพืชและทางปาล์มได้ดีมาก อีกทั้งยังได้ขี้แพะเป็นปุ๋ยบำรุงดินอย่างดีด้วย

สนใจซื้อลูกแพะสายพันธุ์พื้นเมือง เลี้ยงง่ายโตไวไปเลี้ยงดูเล่น เลี้ยงแพะเพื่อกินหญ้าข้างบ้านหรือเก็บมูลแพะไว้ทำปุ๋ยคอกใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีที่แพงได้ดี โดยลูกแพะตัวผู้ราคาเริ่มต้นที่ตัวละ 1,000 บาท ลูกแพะตัวเมียราคาเริ่มต้นที่ตัวละ 1,500 บาท สามารถสอบถามและสั่งจองลูกแพะได้ที่ อาร์เคเอฟาร์ม  โทร. 084-625-9929

อาร์เคเอฟาร์ม ตั้งอยู่ที่ หาดสำเร็จ อ.ท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โทร. 084-625-9929

สอบถามและสั่งจองลูกแพะ