โบราณสถานวัดเขาพระอานนท์ สุราษฎร์ธานี

พาเที่ยวโบราณสถานวัดเขาพระอานนท์ สุราษฎร์ธานี

วัดเขาพระอานนท์  ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2544 วัดเขาพระอานนท์ตั้งอยู่ที่บ้านหัวเขา อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาปรากฎหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญและน่าสนใจ ได้แก่ อุโบสถโบราณภายในวัดเขาพระอานนท์มีพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยลงรักปิดทอง 11 องค์ , มีใบเสมาโบราณที่ทำมาจากหินทรายสีแดงรอบอุโบสถ และมีเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองรูปแบบของอาณาจักรศรีวิชัยที่ได้รับอิทธิพลจากพระบรมธาตุไชยา  

อุโบสถและใบเสมาโบราณ

พระพุทธรูปปางมารวิชัย

เจดีย์วัดเขาพระอานนท์

อุโบสถโบราณวัดเขาพระอานนท์

ประวัติความเป็นมาของวัดเขาพระอานนท์ ตั้งอยู่บนภูเขาขนาดย่อมริมฝั่งแม่น้ำตาปี ในตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากข้อมูลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระบุว่าตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. 1890  คนท้องถิ่นเรียกวัดเขาพระอานนท์ว่า  วัดหัวเขาล่าง   มีตำนานเล่ากันมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาว่าวัดเขาพระอานนท์สร้างขึ้นโดยพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งที่ได้หญิงสาวชาวบ้านแถบนี้ไปเป็นชายา ต่อมาน้องชายของหญิงผู้นั้นได้บวชเป็นพระภิกษุแล้วเดินทางไปเทศน์ในวังที่พี่สาวพำนักอยู่ที่เมืองหลวง เมื่อพระภิกษุประสงค์จะเดินทางกลับภูมิลำเนา พระเจ้าแผ่นดินได้จัดขบวนมาส่งพระภิกษุซึ่งต่อมาได้ถูกขนานนามว่า ท่านเจ้าฟ้า และโปรดฯ ให้สร้างวัดขึ้นสามวัดคือ วัดถ้ำสิงขร วัดน้ำรอบและวัดเขาพระอานนท์ โดยมีท่านเจ้าฟ้าจำพรรษาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกอยู่ที่วัดเขาพระอานนท์  ซึ่งสันนิษฐานว่ามาจากชื่อของพระอานนท์ พระสาวกผู้อุปัฎฐากพระพุทธเจ้า ในสมัยพุทธกาล

โบราณสถานวัดเขาพระอานนท์ ถูกจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของอำเภอพุนพิน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมฟรีได้ทุกวัน ใครชอบเที่ยวแนวศึกษาประวัติศาสตร์โบราณน่าจะให้ความสนใจไปเที่ยวชมและศึกษาหาข้อมูลดูซักครั้ง

สนใจจัดทริปเที่ยวทุกรูปแบบ รวมถึงจัดสัมมนาดูงาน นำเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดเที่ยวทั่วไทย และพาไปเที่ยวต่างประเทศ จัดได้ทั้งกรุ๊ปใหญ่และกรุ๊ปเล็กส่วนตัว  ให้บริการนำเที่ยวแบบครบวงจร เดินทางแบบวีไอพี กิจกรรมสนุกอาหารอร่อยนอนสบาย บริการแบบมืออาชีพด้วยมาตรฐานบริษัททัวร์ในราคาไม่แพง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 084-625-9929 

เขียนโดย ศักดิ์เพ็ชร  เรืองแพ
www.rkatour.com

#เที่ยววัดเขาพระอานนท์  #เที่ยวพุนพิน #เที่ยวสุราษฎร์ธานี