ผ้าไหมพุมเรียง สุราษฎร์ธานี

ผ้าไหมพุมเรียง สุราษฎร์ธานี

ผ้าไหมพุมเรียง ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเมืองเก่าที่เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ครั้งอดีต พุมเรียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักกันมานาน  เป็นบ้านเกิดของท่านพุทธทาสภิกขุ  กำเนิดแห่งสวนโมกขพลาราม เป็นเมืองท่าชายทะเลที่มีอาหารซีฟู้ดที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะปูม้า และมีผ้าไหมพุมเรียงที่สร้างชื่อเสียงให้บ้านพุมเรียงมีชื่อเสียงระบือไปไกลถึงต่างแดน

ประวัติของพุมเรียง พุมเรียงเป็นที่อยู่ของชุมชนพุทธและมุสลิม อาศัยอยู่ร่วมกันมานานด้วยความสงบเรียบร้อยและรักใคร่สามัคคี  ชาวไทยมุสลิมบ้านพุมเรียงส่วนหนึ่งสืบเชื้อสายมาจากแขกเมืองสงขลา เป็นพวกมลายูอพยพมาจากหมู่เกาะของอินโดนีเซีย บางส่วนมีเชื้อสายแขกปัตตานีและไทรบุรีที่อพยพเข้ามาอยู่ที่พุมเรียงในสมัยรัตนโกสินทร์   สมัยก่อนชาวมุสลิมที่อพยพมานี้ได้ทำการค้าขายกับคนจีน โดยพ่อค้าชาวจีนจะนำเส้นไหมมาแลกเปลี่ยนกับอาหารทะเล  ผู้หญิงในหมู่บ้านพุมเรียงทั้งไทยพุทธและมุสลิมจึงนิยมทอผ้าใช้กันเอง แต่ต่อมาความนิยมในการทอผ้าใช้เองก็ลดน้อยลง เหลือเพียงกลุ่มสตรีมุสลิมที่ยังอนุรักษ์กรรมวิธีการทอผ้าเหล่านี้ไว้ โดยลวดลายผ้าทอของบ้านพุมเรียงก็ได้รับอิทธิพลมาจากมาเลเซียและปากีสถาน ที่มีการยกดิ้นบนลวดลายและสีสันของผ้าที่สดสวย จึงทำให้ผ้าทอพุมเรียงเป็นที่นิยมในวงกว้าง

เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสภาคใต้ พระองค์ได้เสด็จมาที่บ้านพุมเรียงด้วย พวกชาวบ้านได้ทูลเกล้าฯ ถวายผ้าพุมเรียง พระองค์ทรงมีพระเมตตาและได้พระราชทานลายที่ทรงออกแบบเองให้ชาวบ้านพุมเรียงนำไปทอนั่นคือลาย “ราชวัตรโคม” ดอกใหญ่ ซึ่งเป็นลายทอผ้าที่งดงามและโดดเด่น และเป็นหนึ่งในลายผ้าทอที่สำคัญของบ้านพุมเรียงในปัจจุบัน 

ความโดดเด่นของผ้าไหมพุมเรียง บ้านพุมเรียงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นแหล่งปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมเอง แต่ก็ได้นำไหมคุณภาพสูงมาใช้เป็นวัตถุดิบในการทอผ้า  มีลวดลายการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของการทอผ้าไหมพุมเรียง เช่น ลายยกเบ็ด ลายดอกพิกุล และลายนพเก้า สำหรับลายยกเบ็ดหาดูได้ยากมากในปัจจุบัน เพราะคนเฒ่าคนแก่ ที่ทอได้โดยใช้เครื่องทอมือมีเหลืออยู่น้อยมากและส่วนใหญ่เลิกทอไปแล้ว ส่วนลวดลายที่นิยมทอกันในปัจจุบัน ได้แก่ ลายราชวัตร ลายก้านต่อดอก ลายผ้ายกเชิงครุฑ ลายดอกพิกุล และลายนพเก้า ลายดอกจันทร์ ลายกระดุมทอง ลายดอกมะลิ เป็นต้น 

อาร์เคเอทัวร์พาไปชมบ้านครูศิลป์ของแผ่นดิน ประเภทเครื่องทอ พาไปชมขั้นตอนการผลิตผ้าไหมพุมเรียง ตั้งแต่แรกเริ่มเตรียมเส้นไหมไปจนถึงขั้นตอนการทอผ้าไหมจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ไปเรียนรู้ภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าและนับวันจะสูญหายไปถ้าไม่มีคุณรุ่นหลังรับช่วงสืบทอด จะได้เรียนรู้และสัมผัสถึงคุณค่าความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น และถ้าชื่นชอบในผ้าทอลายเอกลักษณ์แดนใต้อย่างผ้าทอลายพุมเรียงที่ไม่เหมือนเอกลักษณ์การทอจากแหล่งทอผ้าไหมอื่นๆ เลย ก็สามารถเลือกซื้อผ้าทอมือฝีมือปราณีต งดงามซึ่งมีทั้งผ้าไหมสวยหรูเหมาะกับใช้ในการออกงานสำคัญ หรือผ้าฝ้ายทอมือที่มีความทนทานและราคาย่อมเยากว่า  การเลือกซื้อผ้าไหมพุมเรียงหรือผ้าทอลายพุมเรียงที่ปราณีตสวยงามนี้จากแหล่งกำเนิดผ้าไหมพุมเรียงโดยตรงก็จะได้ราคาย่อมเยากว่าแน่นอน ดังนั้นท่านใดที่ชื่นชอบและชื่นชมในงานศิลปะบนลายผ้าไม่ควรพลาดโปรแกรมไปเยือนหมู่บ้านพุมเรียง แหล่งทอผ้าไหมอันเลื่องชื่อและเลื่องลือแห่งลวดลายกาทอผ้าอัตลักษณ์แดนใต้ที่น่าสนใจแห่งนี้

ที่น่าดีใจที่สุดคือ RKA TOUR มีโอกาสนำนักออกแบบดีไซน์เนอร์ระดับโลกอย่างคุณไก่อูกัส (Peerumakorn  Kai UKas) ซึ่งชื่นชอบและชื่มชมในลวดลายผ้าไทยอยู่แล้ว ได้มาเห็นอัตตลักษณ์ของผ้าไหมพุมเรียง คุณไก่อูกัสมีความประทับใจในลวดลายและความงดงามของผ้าไหมพุมเรียงโดยเฉพาะลายราชวัตรโคม ซึ่งเป็นลายพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่ 5 ให้แก่กลุ่มทอผ้าชาวพุมเรียง คุณไก่อูกัสมีแนวคิดที่จะนำผ้าไหมพุมเรียงไปดีไซน์เป็นชุดในงานแฟชั่นโลก ก็น่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ผ้าทอของบ้านพุมเรียงมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอำเภอไชยา

สนใจจัดทริปเที่ยวทุกรูปแบบ รวมถึงจัดสัมมนาดูงาน นำเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดเที่ยวทั่วไทย และพาไปเที่ยวต่างประเทศ จัดได้ทั้งกรุ๊ปใหญ่และกรุ๊ปเล็กส่วนตัว  ให้บริการนำเที่ยวแบบครบวงจร เดินทางแบบวีไอพี กิจกรรมสนุกอาหารอร่อยนอนสบาย บริการแบบมืออาชีพด้วยมาตรฐานบริษัททัวร์ในราคาไม่แพง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 084-625-9929 

เขียนโดย ศักดิ์เพ็ชร  เรืองแพ
www.rkatour.com

#ผ้าไหมพุมเรียง #เที่ยวไชยา