เที่ยวเขาสก พนม สุราษฎร์ธานี

พาเที่ยวเขาสก สุราษฎร์ธานี

อุทยานแห่งชาติเขาสก เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังและมีความอุดมสบบูรณ์ด้วยความที่เป็นป่าดิบชื้นผืนที่สมบูรณ์และใหญ่ที่สุดของภาคใต้อุทยานแห่งชาติเขาสก มีกิจกรรมการท่องเที่ยวหลักของเขาสกจะอยู่ที่อำเภอพนม และเขื่อนรัชชประภาหรือเขื่อนเชี่ยวหลาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหนึ่งในเป้าหมายการท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคใต้โดยเฉพาะหากมีแผนไปเที่ยวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติเขาสกก็เป็นหนึ่งนตัวเลือกสถานที่เที่ยวแรกของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสกได้แก่