เกาะวัวตาหลับ หมู่เกาะอ่างทอง

เกาะวัวตาหลับ หมู่เกาะอ่างทอง

เกาะวัวตาหลับ เป็น  1 ใน 42 เกาะทั้งหมดที่อยู่ในเขตอนุรักษ์ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นที่ตั้งของสำนักงานอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองด้วย เป็นเกาะเดียวที่มีแหล่งน้ำจืดบนเกาะ มีหาดทรายที่สวยงาม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและเป็นไฮไลท์ของการไปเที่ยวที่หมู่เกาะอ่างทองตั้งอยู่บนเกาะวัวตาหลับด้วยนั่นคือจุดชมวิวผาจันทร์จรัส จุดชมวิวบนหน้าผาสูงหรือ Bird eye view  ที่สามารถชมวิวทะเลสวยๆ และเกาะน้อยใหญ่ได้แบบ 360 องศา ที่ใครไปเที่ยวหมู่เกาะอ่างทองแล้วไม่ขึ้นไปถ่ายรูปบนผาจันทร์จรัส อาจพูดได้ไม่ได้เต็มปากว่าได้ไปหมู่เกาะอ่างทองมาแล้ว

เส้นทางเที่ยวหมู่เกาะอ่างทองจากท่าชนะ

เรือสปีดโบ๊ทนำเที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง

หาดอ่าวคา หมู่เกาะอ่างทอง

ป้ายเช็คอินหมู่เกาะอ่างทอง

การเดินทางไปเที่ยวเกาะวัวตาหลับ หมู่เกาะอ่างทอง เส้นทางที่ไปเที่ยวได้ง่าย สะดวกและเร็วที่สุดจากฝั่งแผ่นดินคือใช้บริการเรือสปีดโบ๊ทนำเที่ยวของอาร์เคเอทัวร์ โดยไปขึ้นเรือที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ที่ผ่านมา ทำให้เรือนำเที่ยวต้องปรับตัวเป็นเรือนำเที่ยวแบบเช่าเหมาลำ ซึ่งถ้าบริหารจำนวนสมาชิกที่ไปเที่ยวหมู่เกาะอ่างทองให้เต็มลำเรือพอดี ก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนถูกมากกว่าการเดินทางไปเที่ยวหมู่เกาะอ่างทองแบบปกติด้วย 

เรือเร็วนำเที่ยวเมื่อออกจากท่าเรือท่าชนะ จะใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงก็ถึงหมู่เกาะอ่างทองแล้ว โดยปกติเกาะแรกที่จะพานักท่องเที่ยวขึ้นไปชมคือเกาะวัวตาหลับซึ่งเป็นที่ตั้งหรือสำนักงานของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองด้วย โดยเรือจะจอดส่งนักท่องเที่ยวขึ้นไปชมความสวยงามของเกาะวัวตาหลับที่ด้านหน้าของเกาะที่ชื่อว่าอ่าวคา ซึ่งเป็นหาดที่มีทรายขาวสวยสะอาดตามาก สิ่งแรกที่แนะนำนักท่องเที่ยวก่อนขึ้นเกาะคือไปชำระค่าธรรมเนียมในการเข้าไปในเขตอุทยาน ปกติคนไทยราคาคนละ 40 บาท แต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติจะมีค่าธรรมเนียมคนละ 200 บาท 

อ่าวคา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

ป้ายเช็คอิน หมู่เกาะอ่างทอง

ค่างแว่น บริเวณทางขึ้นผาจันทร์จรัส

จุดชมวิวผาจันทร์จรัส

เมื่อนักท่องเที่ยวขึ้นจากเรือไปบนเกาะวัวตาหลับและชำระค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานเรียบร้อยแล้ว สิ่งแล้วที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือไปถ่ายรูปเช็คอินสวยๆ ที่ป้ายที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองก่อนเพื่อยืนยันว่าเราได้ไปถึงเกาะนี้แล้วแน่ๆ หลังจากนั้นก็แนะนำให้ไปทำธุระส่วนตัวเข้าห้องน้ำที่สุขาที่ให้บริการนักท่องเที่ยวบริเวณด้านข้างของสำนักงานอุทยานหมู่เกาะอ่างทองใให้เรียบร้อย ก่อนเตรียมตัวขึ้นไปเที่ยวชมความสวยงามของจุดชมวิวผาจันทร์จรัส

จุดชมวิวผาจันทร์จรัส ถือว่าเป็นจุดชมวิวทะเลที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของไทย ปกติจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากขึ้นไปชมความสวยงามของวิวหมู่เกาะบนนั้น ด้วยระยะทางที่เดินจากจุดเริ่มต้นขึ้นไปถึงจุดชมวิวผาจันทร์จรัสประมาณ 500 เมตร มีจุดแวะพักให้ชมวิวทะเลสวยๆตลอดเส้นทาง ระหว่างที่เดินเราอาจจะได้พบเห็นค่างแว่นถิ่นใต้ซึ่งเป็นสัตว์หายากแต่ก็มีจำนวนมากบนเกาะวัวตาหลับประหนึ่งเป็นสัตว์เจ้าของถิ่นบนเกาะวัวตาหลับแห่งนี้ไปแล้ว 

ถ้านักท่องเที่ยวมั่นใจว่ามีสุขภาพแข็งแรงดีพอ ก็อยากแนะนำว่าไปถึงหมู่เกาะอ่างทองทั้งทีก็ควรขึ้นไปห้ถึงจุดชมวิวผาจันทร์จรัสแห่งนี้ ซึ่งแน่นอนว่าถ้าขึ้นไปจนถึงจุดชมวิวผาจันทร์จรัสจะพบความสวยงามของวิวทะเลที่คุ้มค่าเหนื่อยมากเลยทีเดียว

จุดเริ่มต้นขึ้นผาจันทร์จรัส

บันไดทางขึ้นผาจันทร์จรัส

จุดแวะพัก มีตลอดเส้นทางขึ้นจุดชมวิว

จุดชมวิวผาจันทร์จรัส หมูเกาะอ่างทอง

บนเกาะวัวตาหลับ ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง นอกจากจะมีจุดชมวิวผาจันทร์จรัสและอ่าวคา หาดที่สวยงามให้นักท่องเที่ยวได้เล่นน้ำสบายๆ แล้ว บนเกาะวัวตาหลับยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกหลายอย่างซึ่งจะมานำเสนอแยกเป็นบทความอีกตอนต่างหากน่าจะดีกว่าเพื่อไม่ให้เนื้อหาบนหน้าเว็บนี้ยาวมากเกินไป

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวบนเกาะวัวตาหลับ บนเกาะวัวตาหลับจะมีบ้านพักรับรองและร้านอาหารบริการนักท่องเที่ยวด้วย ในส่วนร้านอาหารสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปเป็นกรุ๊ปขนาดใหญ่แนะนำว่าควรทำการติดต่อจองอาหารล่วงหน้าไว้ก่อนจะดีที่สุด เพราะภายในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองมีข้อจำกัดหลายอย่างโดยเฉพาะที่นี่ไม่มีไฟฟ้าปกติใช้งาน จะเน้นใช้โซล่าเซลและไฟปั่นเป็นบางช่วงเวลา อีกทั้งอาหารส่วนใหญ่ก็ต้องนำมาจากเกาะสมุยหรือฝั่งแผ่นดินที่อาจจะทำให้นักท่องเที่ยวไม่ได้รับความสะดวกมากนัก การแจ้งยอดจำนวนคนที่จะไปใช้บริการอาหารและเมนูที่ชัดเจนล่วงหน้าก็จะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกเกี่ยวกับอาหารที่จะนำมาบริการนักท่องเที่ยวได้ง่ายและดีขึ้น

ร้านอาหารบริการนักท่องเที่ยว

บ้านพักบริการนักท่องเที่ยว

บ้านพักนักท่องเที่ยว หมู่เกาะอ่างทอง

เต้นท์บริการนักท่องเที่ยว หมู่เกาะอ่างทอง

บ้านพักบริการนักท่องเที่ยวบนเกาะวัวตาหลับ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองมีบ้านพักรับรองนักท่องเที่ยวทั้งหมด3 หลัง ราคาไม่แพง มีบ้านพักขนาด 2 คน จำนวน 2 หลัง , บ้านพักขนาด 8 คน 1 หลัง  ซึ่งเป็นบ้านพักราคาไม่แพง แต่มีข้อจำกัดเรื่องการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าเนื่องจากบนเกาะใช้ไฟปั่นและโซล่าเซลเท่านั้น

นักท่องเที่ยวที่ต้องการพักแรมบนเกาะวัวตาหลับ หมู่เกาะอ่างทอง ต้องสำรองที่พักล่วงหน้าผ่านช่องทางเว็บไซต์ของกรมอุทยานเท่านั้น ซึ่งก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนในรูปแบบบรรยากาศทะเลที่สวยงามและน่าประทับใจอีกแห่งหนึ่งที่อยากให้นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติโดยเฉพาะคนที่ชอบทะเลที่ต้องการความสงบและเป็นธรรมชาติจริงๆ 

สนใจไปเที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง ทะเลที่สวยที่สุดของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดให้ได้ทั้งแบบเดย์ทริปและค้างคืนบนหมู่เกาะหรือที่ฝั่ง รวมถึงอำนวยความสะดวกในการประสานงานเรื่องอาหารและที่พักในหมู่เกาะอ่างทอง จัดทริปเที่ยวสุราษฎร์ธานีแบบครบวงจร เน้นการเดินทางที่สะดวกสบายรวดเร็วทันใจ พาเที่ยวโดยคนพื้นที่ชำนาญเส้นทาง สามารถติดต่อสอบถามและจองใช้บริการได้ที่ เบอร์โทร. 0846259929 หรือ  Line ID   @rkatour (ชื่อไลน์มี @ ด้วย)

สอบถามและจองไปเที่ยว

#เที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง #เรือนำเที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง #เที่ยวสุราษฎร์ธานี #เรือนำเที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง #เกาะวัวตาหลับ