นั่งเรือกินปูดูเลที่ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี

พาไปนั่งเรือกินปูดูเล เที่ยวชมอ่าวท่าชนะ สุราษฎร์ธานี

อ่าวท่าชนะ เป็นอ่าวที่สร้างความมั่นคงทางอาหารที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยลักษณะทางกายภาพที่ได้รับอินทรีย์สารจากแม่น้ำถึง 2 สายพัดพาอินทรียสารอันเป็นสารตั้งต้นของสัตว์ทะเลชั้นต่ำลงสู่ทะเลแล้วมีการกินต่อยอดขึ้นมาตามวัฏจักรของห่วงโซ่อาหารจนกลายเป็นแหล่งที่มีสัตว์ทะเลชุกชุมเพราะมีอาหารให้กินอย่างอุดมสมบูรณ์ และเพราะมีแหล่งปะการังขนาดใหญ่อยู่ไม่ไกลจากฝั่งที่ได้กลายเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลมากมายจึงยิ่งทำให้อ่าวท่าชนะเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารมายาวนาน เกิดอาชีพการทำประมงพื้นบ้านเลี้ยงผู้คนจำนวนมาก 

และเพื่อการอ่าวท่าชนะเป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลได้อย่างมั่นคงและยืนยาว จึงได้มีการรวมกลุ่มช่วยกันอนุรักษ์ทะเลผ่านการทำธุรกิจท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อให้ทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้ตระหนักรู้ว่าถ้าเรารักษ์โลกโลกก็จะยิ่งรักเรา

จับหอยเสียบบริเวณชายหาด

การทำประมงแบบพื้นบ้านที่อ่าวท่าชนะ

ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ

กิจกรรมแนะนำในการไปท่องเที่ยววิถีชุมชนกับชาวเลท่าชนะ 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1 เวลาบ่าย เช็คอินเข้าที่พัก พาไปชมการทำธนาคารปูม้า แล้วไปปลูกต้นกล้าป่าชายเลน 1 ต้น แทน 1 หัวใจที่ช่วยกันเพิ่มต้ไม้สีเขียวให้โลก  อาหารเย็นเสริฟเมนูซีฟู้ดท้องถิ่นที่สามารถเพิ่มกิจกรรมปิ้งย่างซีฟู้ดและคาราโอเกะเพิ่มได้ 

วันที่ 2  ทานอาหารเช้าแล้วพานั่งเรือไปชมทุ่งปะการังของอ่าวท่าชนะ  นักท่องเที่ยวจะได้ดำน้ำสน็อคเกิลดูความอุดมสมบูรณ์ของอ่าวปะการังและสามารถสนุกกับตกปลาได้ด้วย  ในเส้นทางกลับจะพาแวะชมการทำประมงแบบพื้นบ้านเช่นการจับปูม้าและหมึกสาย  อาหารกลางวันเสริฟเมนูสเปเชี่ยลของอ่าวท่าชนะด้วยปูม้านึ่งกินกับน้ำจิ้มรสแซ่บและหมึกวายต้มหวานที่รับรองว่าจะต้องถูกใจ  ก่อนอำลาด้วยการจบโปรแกรมจะพานักท่องเที่ยวไปแวะซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปของดีของอำเภอท่าชนะเป็นของฝากกลับบ้าน

หมายเหตุ โปรแกรมพาเที่ยวและกิจกรรมอาจมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพอากาศในแต่ละวัน

รายการอาหารแนะนำของอ่าวท่าชนะ (อาหารทะเลจะขึ้นอยู่กับฤดูการและสภาพอากาศ)

ปูม้านึ่ง

อาหารทะเลลวกจิ้ม

หมึกสาย(วาย)ต้มหวาน

หอยขาวต้มใบโหระพา

ราคาค่าบริการพาเที่ยวชมวิถีชุมชนชาวเลท่าชนะ 2 วัน 1 คืน  ขึ้นอยู่กับกิจกรรมในแต่ละฤดูกาล และจำนวนสมาชิกของคณะผู้เดินทางไปทำกิจกรรม โดยมีราคาแนะนำที่ 8 ท่าน รวมที่พักสไตล์รีสอร์ทนอนห้องละ 2 คน มีอาหาร 3 มื้อ กิจกรรมปลูกป่า , ธนาคารปู , เรือนำเที่ยวไปชมอ่าวท่าชนะ และค่าประกันภัยนักท่องเที่ยว ราคาท่านละ 1,990 บาท สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 084-625-9929 หรือ ID Line : เบอร์โทรศัพท์ 0846259929 

เขียนโดย ศักดิ์เพ็ชร  เรืองแพ
www.rkatour.com