เที่ยวเบตง จังหวัดยะลา

พาเที่ยวอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

อำเภอเบตงเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดยะลา เบตงเริ่ม่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยมากขึ้นเยอะในช่วงที่ผ่านมา จนได้มีการสร้างสนามบินเชิงพาณิชยืเพื่อบริการนักท่องเที่ยวให้สามารถเดินทางไปเที่ยวที่เบตงได้ง่ายสะดวกและเร็วขึ้น  

บตง มีกิจกรรมการท่องเที่ยวหลายรูปแบบที่รอนักท่องเที่ยวไปสัมผัส เบตงแม้จะอยู่ใต้สุดของประเทศไทยแต่กลับมีบรรยากาศคล้ายภาคเหนือ มีธรรมชาติที่สวยงาม วัฒนธรรมประเพณีที่น่าสนใจ รวมถึงอาหารการกินที่อร่อย อาทิเช่น