เที่ยวภาคใต้

เที่ยวภาคใต้ ไปได้ทั้งปี

แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของภาคใต้ ภาคใต้ไม่ได้มีดีแค่ทะเล แต่ทะเลภาคใต้นั้นสวยจริงๆ ภาคใต้แบ่งออกเป็น 2 ฝั่งคือฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ของแผ่นดินด้ามขวานเลยทำให้ทั้งอ่าวไทยและอันดามันได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเดินทางไปท่องเที่ยวที่ภาคใต้จึงสามารถไปได้ทั้งปี แต่ต้องเลือกไปให้ถูกฝั่งทะเล นอกจากทะเลและเกาะสวยๆ ภาคใต้ของไทยยังมีประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวรูปแบบอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมาก และที่สำคัญอาหารทะเลสดๆ ของภาคใต้อร่อยมาก