โครงการชั่งหัวมัน เพชรบุรี

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ  เกิดขึ้นจากความเอาพระทัยใส่ของในหลวงรัชกาลที่ 9  ที่ทรงมีต่อเกษตรกรในการที่จะพัฒนาส่งเสริมอาชีพในการทำเกษตรกรรมให้ประสบความสำเร็จสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างยั่งยืน โดยที่ตั้งของโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริได้ตั้งขึ้นที่  อ.ท่ายาง จ. เพชรบุรี 

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ เดิมทีที่ดินในโครงการมีสภาพแห้งแล้งตั้งอยู่กลางหุบเขา สภาพดินมีความเสื่อมโทรมไม่เหมาะกับการเพาะปลูกเพราะเคยเป็นพื้นที่ปลูกป่ายูคาลิปตัสมาก่อน  แต่ในปัจจุบันบนที่ดินดังกล่าวได้มีการปรับปรุงและพัฒนาที่ดินเพื่อทำการเกษตรได้เป็นอย่างดี และเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปศึกษาแนวทางการทำเกษตรตามแนวทางที่พระองค์ท่านพัฒนาขึ้นมา มีทั้งแปลงปลูกพืชเศรษฐกิจเช่นสับปะรด มะนาว มะพร้าว  ไม้ผลพืชไร่และพืชผักต่างๆ เช่น หน่อไม้ฝรั่ง แก้วมังกร ชมพู่  กล้วย  มีการทำแปลงปลูกข้าวมีทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียว ปลูกยางพารา และไม้ยางนา และพืชอีกหลายชนิดมากมาย โดยเน้นเป็นการทำเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี หรือหากจำเป็นต้องใช้ก็ต้องมีปริมาณที่น้อยที่สุด  มีฟาร์มโคนม ฟาร์มไก่ และแปลงเกษตรที่จัดเป็นสวนที่มีระเบียบสวยงามให้คนทั่วไปโดยเฉพาะเกษตรกรที่ตั้งใจพัฒนารูปแบบการทำเกษตรตามรอยพระองค์ท่านได้ไปเยี่ยมชม   โดยมีร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายสินค้าที่โครงการผลิตได้ให้ได้ซื้อพืชผักผลไม้และสินค้าของโครงการกลับบ้านได้ด้วย

ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการ

รถนำเที่ยวภายในโครงการ

ปั่นจักรยานชมภายในโครงการ

ฟาร์มกังหันลมในโครงการชั่งหัวมัน

ความเป็นมาของโครงการชั่งหัวมันตามแนวพระราชดำริ  เริ่มจากที่พระองค์ท่านประทับอยู่ ณ วังไกลกังวลแล้วมีชาวบ้านนำมันเทศมาถวาย ช่วงนั้นพระองค์ต้องเสด็จกลับกรุงเทพ เลยรับสั่งให้เจ้าหน้าที่นำหัวมันเทศไปวางไว้บนตาชั่งในห้องทรงงาน เวลาล่วงเป็นเดือนเมื่อเสด็จกลับมาหัวหินทรงพบว่ามันเทศนั้นได้แตกใบ เลยตรัสว่า “มัน อยู่ที่ไหนก็ขึ้น” จึงมีพระราชดำริให้จัดหาที่ดินเพื่อทำโครงการด้านการเกษตร ในปี พ.ศ. 2551 ก็ได้ทรงซื้อที่ดินที่บ้านหนองคอไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีจำนวน 120 ไร่ และต่อมาในกลางปี 2552 ทรงซื้อที่ดินแปลงติดกันเพิ่มอีก จำนวน 250 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์รวบรวมพืชเศรษฐกิจนานาชนิด เพื่อเป็นแนวทางให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ที่มีพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้ง ทรงพระราชทานพันธุ์มันเทศซึ่งงอกออกมาจากหัวมันที่ตั้งไว้บนตาชั่งในห้องทรงงานที่วังไกลกังวลให้นำมาปลูกไว้ที่ที่ดินแปลงนี้ ทรงพระราชทานชื่อโครงการว่า “โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ” โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมโครงการนี้ด้วยพระองค์เอง มีพระตำหนักตั้งอยู่ภายในโครงการเป็นบ้านไม้สองชั้นเรียบง่ายที่ใช้ทรงงานและพักผ่อนพระอิริยาบถเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมโครงการนี้ รวมถึงรถที่ทรงใช้ทรงงานก็จอดอยู่ภายในบริเวณพระตำหนักด้วย

ฟาร์มกังหันลมผลิตไฟฟ้าในโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ในเวลาต่อมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และบริษัทพระพายเทคโนโลยี จำกัด ร่วมกันออกแบบติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าจำนวน 20 ชุด ขนาดกำลังผลิตรวม 50 KW  เข้าระบบจำหน่ายโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากกองทัพบก 

นอกจากนั้นในโครงการชั่งหัวมันยังได้รับพระราชทานวัวนมจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดามาเลี้ยงด้วย โดยใช้พื้นที่ใต้กังหันลมเป็นพื้นที่ปลูกหญ้าสำหรับเลี้ยงวัว ด้านหน้ามีร้านโกลเด้นท์เพลส ซึ่งเป็นร้านขายสินค้าทางการเกษตรแบบปลอดสารพิษรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของโครงการ จำหน่ายให้แก่ผู้ที่เดินทางไปเยี่ยมชม

การเข้าไปเที่ยวชมภายในโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี  โครงการชั่งหัวมันนับเป็นโครงการส่วนพระองค์อย่างแท้จริง ทรงเปิดเป็นพื้นที่ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เข้าไปศึกษาดูงาน  โดยมีรถนำเที่ยวของโครงการพาชมทั่วไร่มีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ตลอดเส้นทาง โดยในโครงการชั่งหัวมันจะเปิดให้เข้าไปเที่ยวชมได้ตั้งแต่เวลา 08.30 - 18. 00 น.  

นอกจากนี้ในโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ยังมีห้องชมวีดิทัศน์ของโครงการ นำเสนอกิจกรรมต่าง ๆ  ภายในโครงการ เพื่อให้ความรู้ด้านการเกษตร รวมถึงมีจักรยานให้ปั่นชมโดยรอบโครงการฯ  

ค่าบริการเข้าชมภายในโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ   ผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปีขึ้นไป ) คนละ 20 บาท , นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในเครื่องแบบคนละ 10 บาท ส่วนพระสงฆ์ สามเณร แม่ชี นักบวช ผู้พิการ และเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ ได้รับการยกเว้นค่าบริการ   หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะควรติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ได้ที่โทร.032 472 700-1 

สนใจจัดทริปเที่ยวทุกรูปแบบ ทั้งจัดสัมมนาดูงาน พาเที่ยวได้ทั่วไทย รวมถึงพาไปเที่ยวต่างประเทศ จัดได้ทั้งกรุ๊ปใหญ่และกรุ๊ปเล็กส่วนตัว บริการแบบมืออาชีพด้วยมาตรฐานบริษัททัวร์ในราคาไม่แพง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 084-625-9929  หรือ  Line ID : เบอร์โทรศัพท์ 0846259929

เขียนโดย ศักดิ์เพ็ชร  เรืองแพ
www.rkatour.com

#โครงการชั่งหัวมัน #โครงการพระราชดำริ #เที่ยวท่ายาง #เที่ยวเพชรบุรี