วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร   เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหาร หมายถึงพระอารามที่พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี สมเด็จพระยุพราช ทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์เป็นการส่วนพระองค์ ตั้งอยู่แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ เป็นศาสนสถานสำคัญของไทยที่เป็นงานสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของกรุงรัตนโกสินทร์  ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญที่นักเดินทางทั่วโลกเมื่อมาถึงเมืองไทยก็ต้องไปเยือนวัดอรุณ

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร หรือที่นิยมเรียกกันสั้นๆ ว่าวัดอรุณ เป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมมีชื่อว่า "วัดมะกอก" เมื่อครั้งสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีพระราชประสงค์ย้ายราชธานีมาตั้ง ณ กรุงธนบุรี โดยกรีธาทัพมาทางชลมารค และมาถึงหน้าวัดมะกอกเอาตอนรุ่งสาง จึงเปลี่ยนชื่อเป็น "วัดแจ้ง" จวบจนสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 เถลิงถวัลยราชสมบัติ ได้ทรงดำเนินการปฏิสังขรณ์แต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จ พระองค์ได้เสด็จสวรรคตเสียก่อน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 จึงทรงดำเนินการปฏิสังขรณ์ต่อจนเสร็จ ได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่า "วัดอรุณราชวราราม" และกลายเป็นวัดประจำรัชกาลในพระองค์ด้วย

พระปรางค์ใหญ่วัดอรุณฯ ถือได้ว่าเป็นศิลปกรรมที่สง่าและโดดเด่นที่สุด ก่อสร้างโดยช่างฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญ  บนพระปรางค์ประดับด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบและเครื่องถ้วยชามเบญจรงค์ที่นำเข้ามาจากจีนซึ่งมีลวดลายงดงามเป็นของเก่าแก่และหายาก เป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่เป็นยุครุ่งเรืองที่สุดในการค้าขายทางสำเภากับจีน  โดยพระปรางค์วัดอรุณได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์เรื่อยมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 และมีการบูรณะใหญ่อีกครั้งเมื่อปี พ.ศ. 2556 เพิ่งแล้วเสร็จไปเมื่อไม่นานนี้เอง  โดยได้มีการจัดงานสมโภชครั้งยิ่งใหญ่ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง 5 มกราคม พ.ศ. 2561

โดยรอบพระปรางค์ใหญ่วัดอรุณฯ ประกอบด้วยพระปรางค์เล็ก 4 องค์ รอบ 4 ทิศ ภายในมีรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ กำแพงแก้วกั้น มีฐานทักษิณ 3 ชั้น มีรูปปั้นมารและกระบี่แบกฐานสลับกัน นอกจากนั้นมีซุ้ม 4 ซุ้ม มีพระนารายณ์อวตาร เหนือขึ้นไปเป็นยอดปรางค์ มีเทพพนมนรสิงห์เพื่อปราบยักษ์

วัดอรุณฯ มีความน่าสนใจจนเป็นเรื่องเล่าระดับตำนานอีกอย่างหนึ่งคือ บริเวณซุ้มประตูทางเข้าพระอุโบสถ จะมียักษ์วัดแจ้งยืนเฝ้าอยู่ ยักษ์กายสีขาวมีชื่อว่า "สหัสเดชะ" ส่วนยักษ์กายสีเขียวมีชื่อว่า "ทศกัณฐ์" เป็นยักษ์ศิลปะแบบจีน ปูนปั้นประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสี มือถือตะบองใหญ่เป็นอาวุธ ตรงบริเวณหน้าซุ้มทางเข้าพระอุโบสถ แฝงไว้ด้วยคติความเชื่อในการทำหน้าที่เป็นเทพพิทักษ์ ปกปักรักษาสถานที่สำคัญทางศาสนา

พระปรางค์ใหญ่วัดอรุณ

ยักษ์สหัสเดชะ

ยักษ์ทศกัณฐ์

พระปรางค์ใหญ่วัดอรุณ

ภายในวัดอรุณ ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกหลายอย่างให้ได้ไปศึกษาเรียนรู้เช่น 

พระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระประธานชื่อว่า "พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก" เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ กล่าวกันว่ารัชกาลที่ 2 ทรงปั้นวงพระพักตร์พระพุทธรูปองค์นี้ด้วยพระองค์เอง

พระวิหารหลวง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร" พระประธานประจำพระวิหารหลวง และมีพระอรุณหรือพระแจ้ง เป็นงานพุทธศิลป์ลานช้างที่งดงาม

พระอุโบสถน้อย-พระวิหารจุฬามณี สามารถเข้าไปสักการบูชาหลวงพ่อรุ่งมงคล  ,  รูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ชมพระแท่นวิปัสสนา, ชมพระแท่นบรรทมของรัชกาลที่ 2, สักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ในพระเจดีย์จุฬามณี และบูชาท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ยังมีเกร็ดความเป็นมาที่น่าสนใจอีกมากมาย ด้วยเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน มีความงดงามด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นทางด้านงานศิลป์  การไปชมวัดอรุณให้ได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินรวมทั้งรับรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอีกมากมาย ต้องไปเที่ยวกับไกด์ที่มีความรู้เชี่ยวชาญและชำนาญการนำเที่ยววัดอรุณฯ โดยหากสนใจเที่ยวชมวัดอรุณราชวรารามและทัวร์เกาะรัตน์โกสินทร์แบบรู้ลึก รู้จริง สามารถติดต่อได้ที่โทร. 084-625-9929

การเดินทางไปวัดอรุณ ตั้งอยู่ที่ ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เปิดให้เข้าเข้าเที่ยวชมได้ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00น. โดยคนไทยสามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ฟรี

สนใจจัดทริปเที่ยวทุกรูปแบบ ทั้งจัดสัมมนาดูงาน พาเที่ยวได้ทั่วไทย รวมถึงพาไปเที่ยวต่างประเทศ จัดได้ทั้งกรุ๊ปใหญ่และกรุ๊ปเล็กส่วนตัว บริการแบบมืออาชีพด้วยมาตรฐานบริษัททัวร์ในราคาไม่แพง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 084-625-9929  หรือ  Line ID : เบอร์โทรศัพท์ 0846259929

เขียนโดย ศักดิ์เพ็ชร  เรืองแพ
www.rkatour.com