วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม คนไทยนิยมเรียกกันทั่วไปว่า วัดโพธิ์  เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาตั้งแต่สมัยพระเพทราชา ตั้งอยู่ในโซนแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร วัดโพธิ์มีสถานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหาร  วัดโพธิ์เป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย  เป็นที่รวมจารึกสรรพวิชาหลายแขนง และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำโลกจากองค์การยูเนสโก  เป็นหนึ่งในวัดที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมมากที่สุดของไทย

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทย มีจำนวนประมาณ 99 องค์ พระเจดีย์ที่สำคัญ คือ พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล ซึ่งเป็นพระมหาเจดีย์ประจำพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 1 - 4 )

สถิติด้านการท่องเที่ยว  วัดโพธิ์ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมมากเป็นลำดับที่ 24 ของโลก ครองอันดับมีนักท่องเที่ยวสูงสุดของประเทศไทย และสามารถสร้างรายได้ภาคการท่องเที่ยวได้มากที่สุดเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศด้วย

พระไสยาสน์  วัดโพธิ์

ตำรานวดแผนไทย วัดโพธิ์

มหาเจดีย์ สี่รัชกาล วัดโพธิ์

เขามอ วัดโพธิ์

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดโพธิ์ 

1. พระไสยาสน์  เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของไทย มีลักษณะพิเศษคือ ที่พระบาทมีการประดับมุกภาพมงคล 108 ประการ

2. ตำรานวดวัดโพธิ์ เป็นศาลาจารึกตำรานวดแผนโบราณ  เป็นจิตรกรรมลายเส้นบอกตำแหน่งนวด เป็นแหล่งบันทึกรวบรวมสรรพวิชาทั้งการแพทย์ การเมือง การปกครอง ประวัติการสร้างวัด และ วรรณคดี 

3. มหัศจรรย์มหาเจดีย์ สี่รัชกาล  เป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ 4 องค์ เป็นแบบเจดีย์แบบย่อมุมไม้สิบสองประดับด้วยกระเบื้องเคลือบ  เป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 1 – 4

4. ต้นตำนานสงกรานต์ไทย  รัชกาลที่ 3 ทรงให้จารึกคติความเชื่อตำนานสงกรานต์ลงในแผ่นศิลาติดไว้ที่วัดโพธิ์ เป็นเรื่องเล่าถึงความเป็นมาของประเพณีดังกล่าว โดยสมมุติผ่านเรื่องราวธรรมบาลกุมารและนางสงกรานต์ทั้งเจ็ดเทียบกับแต่ละวันในสัปดาห์

5.  มรดกโลกวัดโพธิ์   รัชกาลที่ 3 ทรงให้นำองค์ความรู้จากปราชญ์ของไทยเช่น ตำราการแพทย์ โบราณคดี วรรณกรรม โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ฯลฯ จารึกลงบนแผ่นหินอ่อนประดับไว้ตามบริเวณผนังภายในวัดซึ่งความรู้ที่จารึกไว้บนแผ่นศิลาในปัจจุบันรวมเรียกว่า ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน โดยทางองค์การยูเนสโกมีมติรับรองขึ้นทะเบียนศิลาจารึกพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลก 

ยักษ์ วัดโพธิ์

ยักษ์ วัดโพธิ์

ลั่นถัน ตุ๊กตาศิลาจีน

ลั่นถัน วัดโพธิ์

6. ตำนานยักษ์วัดโพธิ์  รัชกาลที่ 3 ทรงได้สร้างอสูร 2 ตน ชื่อว่า สัทธาสูร และ พญาขร และจารึกบอกเล่าเรื่องราวตำนานเกี่ยวกับยักษ์วัดโพธิ์และยักษ์วัดแจ้งซึ่งทำให้เกิดท่าเตียนในปัจจุบัน ยังมีคนไทยจำนวนมากเข้าใจผิดว่าหุ่นลั่นเถาที่ทำจากศิลาจากจีนที่ตั้งอยู่รายรอบวัดโพธิ์เป็นยักษ์วัดโพธิ์

7. ลั่นถัน  คือตุ๊กตาศิลาจีน ตั้งประดับอยู่ตามซุ้มประตูต่างๆ ประตูละคู่ มีทั้งเป็นรูปขุนนางฝ่ายบุ๋นและบู๊ รูปสัตว์ และรูปประชาชนทั่วๆ ไป เพราะลั่นเถาส่วนใหญ่มีรูปร่างขนาดใหญ่และมีหน้าตาดุร้ายคล้ายยักษ์ จึงทำให้คนส่วนใหญ่ที่ไม่รู้ความเป็นมาจึงคิดว่าลั่นเถาตุ๊กตาจีนเหล่านี้คือยักษ์วัดโพธิ์

8. เขามอ เขามอเป็นของที่ประกอบคู่กับลั่นเถา แต่เดิมเมืองจีนหนาวมีหิมะปกคลุม ประชาชนอยากเก็บทัศนียภาพภูเขาไว้เพื่อความสวยงามในบ้านจึงทำกับดัดแปลงประดับก้อนหินและต้นไม้เป็นภูเขาจำลองเล็กๆ และต่อมาแนวคิดนี้แพร่หลายไปยังญี่ปุ่นและเกาหลี พ่อค้าชาวไทยที่ไปค้าขายไปเห็นสิ่งนี้ตามบ้านเศรษฐีจีนก็กลับมาทูลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย แต่พระองค์ทรงมีสวนไทยอยู่แล้วเลยทรงให้เพิ่มสวนจีนตามแบบที่ว่ามาเข้าไปด้วย โดยประดับด้วยก้อนหิน ขุดเกาะแก่ง และมีน้ำไหล และมีรับสั่งให้กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์พระราชโอรสซึ่งต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่า เมื่อเดินทางไปค้าขายที่ไหนก็จงหาหินสวยๆ กลับมาทำตุ๊กตาศิลาจีนด้วย ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 เกิดเรื่องซุบซิบว่าเหตุที่เจ้านายสิ้นกันหลายองค์เป็นเพราะพระองค์ทรงเอาหินจากที่ต่างๆ มามาก รัชกาลที่ 3 จึงกริ้วและรับสั่งให้ย้ายหินออกไปไว้ตามวัดต่างๆ ให้หมด ซึ่งมีอยู่ 4 วัด ได้แก่วัดโพธิ์ วัดสุทัศน์เทพวราราม วัดอรุณราชวราราม และวัดราชโอรส จึงมีเขามอและตุ๊กตาศิลาจีนอยู่เพราะเป็นวัดใกล้วังทั้งสิ้น

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นวัดที่มีความสำคัญอันดับต้นๆ ของไทย มีเกร็ดรู้และความเป็นมาที่น่าสนใจอีกมากมาย เป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมือง  มีความงดงามด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นทางด้านงานพุทธศิลป์  การไปชมวัดโพธิ์ให้ได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินรวมทั้งรับรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอีกมากมาย ต้องไปเที่ยวกับไกด์ที่มีความรู้เชี่ยวชาญและชำนาญการนำเที่ยว  โดยหากสนใจเที่ยวชมวัดโพธิ์และทัวร์เกาะรัตน์โกสินทร์แบบรู้ลึก รู้จริง สามารถติดต่อได้ที่โทร. 084-625-9929

วัดโพธิ์หรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่  ถนน สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  เปิดให้นักท่องเที่ยวทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. โดยคนไทยเข้าชมได้ฟรี

สนใจจัดทริปเที่ยวทุกรูปแบบ ทั้งจัดสัมมนาดูงาน พาเที่ยวได้ทั่วไทย รวมถึงพาไปเที่ยวต่างประเทศ จัดได้ทั้งกรุ๊ปใหญ่และกรุ๊ปเล็กส่วนตัว บริการแบบมืออาชีพด้วยมาตรฐานบริษัททัวร์ในราคาไม่แพง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 084-625-9929  หรือ  Line ID : เบอร์โทรศัพท์ 0846259929

เขียนโดย ศักดิ์เพ็ชร  เรืองแพ
www.rkatour.com

#วัดโพธิ์ #วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม #เที่ยวกรุงเทพ #ที่ยววัดโพธิ์