เที่ยวภาคกลาง

พาเที่ยวกรุงเทพและภาคกลาง

กรุงเทพมหานครและภาคกลางของไทย มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเยอะแยะมากมาย หลายแห่งมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมเป็นจำนวนมากและสร้างรายได้นำเงินตราต่างประเทศผ่านการท่องเที่ยวได้เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยวแนวธรรมชาติหลากหลายรูปแบบ มีสถานที่สำคัญๆ หลายแห่งที่เกิดเป็นคนไทยแล้วควรจะไปเที่ยวชมอย่างน้อยซักครั้งในชีวิต