เที่ยวจังหวัดตาก

พาเที่ยวตากและภาคตะวันตกของไทย

ประเทศไทยมีภาคตะวันตกด้วยนะ  คนไทยหลายคนอาจจะไม่คิดว่าประเทศไทยมีภาคตะวันตกด้วย เพราะสมันที่คนรุ่นผมยังเป็นนักเรียน เรารู้ว่าประเทศไทยมีแค่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสานและภาคใต้ ต่อมาก็มีการแยกภาคตะวันออกขึ้นมา และในปัจจุบันประเทศไทยได้แยกภาคตะวันตกขึ้นมาอีก 1 ภาครวมเป็น 6 ภูมิภาคตามการแบ่งพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ในปัจจุบัน 

 ภาคตะวันตกของไทยประกอบด้วย 5 จังหวัดได้แก่ กาญจนบุรี  ตาก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และราชบุรี  มีพื้นที่รวมประมาณ 53,679 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะเด่นคือมีชนกลุ่มน้อยพวกมอญ กะเหรี่ยง พม่าอาศัยกระจายอยู่ทุกพื้นที่เนื่องจากมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ มีแม่น้ำสำคัญได้แก่ แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำแควใหญ่ แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำเมย แม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำปราณบุรี และมีพื้นที่ติดทะเลมีอ่าวและหาดทรายที่สวยงาม จึงทำให้ภูมิภาคนี้เหมาะกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก