วันที่ 7 พาไป 4 สังเวชนียสถาน อินเดีย เนปาล

วันที่ 7 เมืองพาราณสี - วัดไทยพาราณสีพุทธวิปัสสนา

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าในวัดไทยสาวัตถีพุทธวิปัสสนา

08.00 น. เดินทางสู่เมืองพาราณสี  ใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง  โดยแวะรับประทานอาหารกลางวันในร้านอาหารระหว่างเส้นทาง  

17.00 น. เข้าพักที่วัดไทยพาราณสีพุทธวิปัสสนา แล้วพาเดินช็อปปิ้งหาซื้อของที่ระลึกใกล้ๆ ที่พัก

18.30 น. รับประทานอาหารเย็นแล้วพักผ่อนตามอัทธยาศัย

วัดไทยพาราณสีพุทธวิปัสสนา

ซื้อของที่ระลึกจากอินเดีย

ผ้ากาสี ผ้าสวยขึ้นชื่อของอินเดีย

 รายละเอียดตารางการเดินทางพาไปแสวงบุญตามเส้นทางของพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียและเนปาล   จัดพาเที่ยวระหว่างเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์

หมายเหตุ การเดินทางในแต่ละครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของคณะผู้ร่วมเดินทาง

สนใจร่วมเดินทางไปแสวงบุญเป็นหมู่คณะทั้งพระสงฆ์และฆราวาส ไปสักการะ 4 สังเวชนียสถานอันเป็นสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนาและดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ที่ประเทศอินเดียและประเทศเนปาล พาเที่ยวโดยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสถานที่และพระพุทธประวัติ ได้ทั้งความรู้และอิ่มบุญ   จะจัดทริปเดินทางในระหว่างเดือนตุลาคม - กุมพาพันธ์  โดยมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นประมาณท่านละสามหมื่นบาทเศษตามจำนวนผู้เดินทางและฤดูกาลที่เดินทางไป  สามารถสอบถามรายละเอียดในการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร. 0846259929 หรือ  Line ID : @rkatour (ชื่อไลน์มี @ ด้วย)

สอบถามและจองไปเที่ยว