4 สังเวชนียสถาน อินเดีย

พาไปสักการะ 4 สังเวชนียสถาน ณ ดินแดนพุทธภูมิ รวม 8 วัน 7 คืน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์

เส้นทางแสวงบุญตามรอยพระพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดียและเนปาลหรือชมพูทวีป นำชมและสักการะ 4 สังเวชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญที่สุดซึ่งเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรง  ได้แก่  สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน  นอกจากนั้นยังมีสถานที่สำคัญที่เกี่ยวเนื่องด้วยอีกมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่เราก็เคยได้เรียนรู้มาจากพุทธประวัติกันดีอยู่แล้ว คนที่นับถือพุทธศาสนาจากทั่วโลกควรซักครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้ไปถึงสถานที่เหล่านี้ ไปดูให้เห็นกับตาว่าสถานที่เหล่านี้ และเรื่องราวต่างๆ ของพระพุทธเจ้าล้วนมีอยู่จริง  แต่นอกเหนืออื่นใดการไปถึงสถานที่เหล่านี้นอกจากจะได้รู้ได้เห็นแล้วยังเชื่อว่าจะได้เนื้อนาบุญยิ่งใหญ่ประหนึ่งได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเองเลยทีเดียว

โปรแกรมแสวงบุญตามรอยเส้นทางของพระพุทธเจ้าในดินแดนพุทธภูมิ ณ ชมพูทวีป เป็นการเดินทางในประเทศอินเดียและเนปาล รวม 8 วัน 7 คืน   การเดินทางในแต่ละครั้งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบ้างเล็กน้อยตามความเหมาะสมของสถานการณ์ซึ่งจะได้แจ้งให้ทราบเป็นครั้งๆ ไป

กำหนดการเดินทางในเส้นทางแสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน นำชมและสักการะสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาในแผ่นดินชมพูทวีป  จะจัดทริปเดินทางในระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์   โดยกำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ และมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นประมาณท่านละสามหมื่นบาทเศษ โดยราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามจำนวนผู้เดินทางและค่าบริการของสายการบิน หากท่านใดมีความประสงค์ร่วมเดินทางไปด้วยสามารถติดต่อสอบถามและจองที่นั่งไว้ก่อนได้ที่ โทร. 084-625-9929

ขั้นตอนเตรียมตัวก่อนเดินทางไปอินเดีย

การเดินทางไปเที่ยวในประเทศอินเดียและเนปาลอาจจะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคนที่เคยไปมาแล้ว แต่สำหรับคนที่ไม่เคยไปก็ไม่ใช่เรื่องน่าวิตก แม้ว่าเราจะพูดภาษาต่างชาติไม่ได้ ไม่ชอบกินอาหารแปลกๆ ไม่รู้ขั้นตอนในการเดินทาง  หรืออาจจะมีเรื่องที่กังวลและน่าวิตกอื่นๆอีกหลายอย่าง  แต่ทุกปัญหาจะหมดไปเมื่อไปกับเรา ทีมงานอาร์เคเอทัวร์ อ่านขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนไปอินเดียได้ที่นี่

พาไปตามรอยพระพุทธเจ้า8วัน 7 คืนในอินเดียและเนปาล พาไปเที่ยวในรูปแบบการแสวงบุญ 4 สังเวชนียสถานในประเทศอินเดียและเนปาล รวม 8 วัน 7 คืน จัดทริปเดินทางในช่วงระหว่างเดือน ตุลาคม - กุมภาพันธ์  โดยการเดินทางในแต่ละครั้งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตารางการเดินทางบ้างเพื่อให้สอดคล้องกับตารางบินและฤดูกาล โดยคณะร่วมเดินทางในแต่ละกรุ๊ปสามารถเลือกที่พักได้ว่าจะเน้นพักในวัดไทยทานอาหารไทยเป็นหลัก  หรือพักโรงแรมและรับประทานอาหารแบบท้องถิ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของคณะผู้ร่วมเดินทาง

 รายละเอียดตารางการเดินทางพาไปแสวงบุญตามเส้นทางของพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียและเนปาล   จัดพาเที่ยวระหว่างเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์

หมายเหตุ การเดินทางในแต่ละครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของคณะผู้ร่วมเดินทาง

พิพิธภัณฑ์พาราณสี

วัดไทยพาราณสีพุทธวิปัสสนา

เดินทางกลับไทย

การเตรียมตัวเพื่อไปแสวงบุญตามรอยเส้นทางของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาล และประเทศอินเดีย  ไม่ใช่เรื่องยากโดยเฉพาะการเดินทางไปในรูปแบบคณะทัวร์แสวงบุญจะได้รับความสะดวกสบายมาก มีหัวหน้าผู้นำทัวร์หรือไกด์ลีดเดอร์ช่วยดำเนินการให้ในทุกขั้นตอน  ไม่สะดวกอาหารท้องถิ่นก็มีวัดไทยมากมายทั้งในอินเดียและเนปาลที่จะอำนวยความสะดวกทั้งเรื่องที่พักและอาหารแบบไทย 

ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้เกิดมาในร่มเงาของพระพุทธศาสนา ได้ไปสักการะ 4 สังเวชนียสถาน สถานที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพุทธ ไปแล้วได้เนื้อนาบุญยิ่งใหญ่ประหนึ่งได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเอง เรามีตารางพาคณะผู้แสวงบุญตามรอยเส้นทางของพระพุทธเจ้า รวม 8 วัน 7 คืน ในระหว่างเดือน มกราคม - กุมพาพันธ์  2566 มีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นคนละ 36,000 บาท สนใจสอบถามได้ที่ เบอร์โทร. 0846259929 หรือ  Line ID : @rkatour (ชื่อไลน์มี @ ด้วย)

สอบถามและจองไปเที่ยว