พาเที่ยวพระราชวังเมืองเว้ ประเทศเวียดนาม

พระราชวังเว้ เวียดนาม (Hue Royal Palace)

พระราชวังเว้ มีชื่อว่าพระราชวังได่โหน่ย  ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 500 ไร่ ที่เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม  พระราชวังแห่งนี้เดิมที่เป็นที่ประทับและว่าราชการของกษัตริย์ราชวงศ์เหงียนซึ่งครองราชตั้งแต่ คศ. 1801-1945 รวมตลอดทั้งราชวงศ์มีอายุรวมกว่า 144 ปี มีกษัตริย์ปกครอง  รวม 13 พระองค์ 

กษัตริย์องค์แรกที่สร้างพระราชวังเมืองเว้แห่งนี้คือ จักรพรรดิ์เหงียนอึ๋ง ที่คนไทยรู้จักในนาม กษัตริย์องเชียงสือ ซึ่งอยู่ตรงกับในรัชสมัยรัชกาลที่ 1 ของไทย โดยกษัตรย์เวียดนามองค์ที่ 2 มีพระนามว่า  จักรพรรดิ์มิญ หมั่ง พระองค์เป็นกษัตริย์ที่ปรีชาและแข็งแรงมากเพราะมีคนนำยาดีมาถวายเรียกว่า เลามิงมาน พระองค์มีชื่อเสียงมากในเรื่องของการมีสนมเยอะมากมีบันทึกไว้ว่ามีนางสนมมากกว่า 500 กว่าคน โดยแต่ละคืนจะมีสนมมาปรนนิบัติรวม 4-5 คน ยาเลามิงมาน หรือที่คนยุคปัจจุบันเรียกยามิญหมั่งตามชื่อของจักรพรรดิ์มิญหมั่ง ปัจจุบันกลายเป็นสินค้าสำคัญที่สร้างรายได้ให้เมืองเว้มากมายเป็นที่ชื่นชอบของคนที่ไปเที่ยวเมืองเว้ ประเทศเวียดนามต้องซื้อหาติดมือกลับบ้าน โดยกษัตริย์องค์สุดท้ายในราชวงศ์เหงียนพระนามว่า บ๋าวดั่ย ซึ่งเป็นกษัตรย์ลำดับที่ 13 ก่อนสิ้นสุดระบอบกษัตริย์ของเวียดนามและอำนาจการบริหารบ้านเมืองได้ตกไปอยู่ที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์

พระราชวังได่โหน่ย  เดิมเป็นที่อยู่ขององค์จักรพรรดิ์และเชื้อพระวงศ์ จึงมีความมั่นคงแน่นหนามาก ในสมัยที่มีจักรพรรดิ์ปกครอง พระราชวังแห่งนี้ถือเป็นเขตต้องห้ามคนในไม่ให้ออกคนนอกไม่ให้เข้าเพื่อความปลอดภัยขององค์ประมุขประเทศ ภายในพระราชวังมีการสร้างกำแพงเมืองแบ่งออกเป็น 3 ชั้น  เริ่มจากเขตกำแพงพระราชวังชั้นนอกเมื่อเดินเเข้าไปจะพบปืนใหญ่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจของกษัตริย์ วางอยู่ 2 ฝากของประตูเมือง  

ภายในเขตกำแพงพระราชวังชั้นนอก มีการวางปืนใหญ่4 กระบอก แทนฤดูกาลทั้ง 4 คือ ร้อน ฝน ใบไม้ผลิ และหนาวไว้ด้านหนึ่งของกำแพงเมือง  ส่วนอีกด้านหนึ่งจะมี 5 กระบอก แทนธาตุทั้ง 5 ในจักรวาล ได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ และโลหะ รวมมีปืนใหญ่ทั้งหมด 9  กระบอก ตามหลักความเป็นมงคลและเสริมบารมีขององค์จักรพรรดิ์เวียดนามซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากจีน

เมื่อเดินผ่านประตูพระราชวังชั้นนอกเข้าไป  จะเห็นป้อมหอสังเกตุการณ์ที่มีธงชาติเวียดนามขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความสมหวังของคนเวียดนาม สีแดงหมายถึงเลือดเนื้อของทหารเวียดนามที่สละชีพเพื่อชาติในสมัยสงคราม สีเหลืองแสดงถึงสีผิวของชาวเอเชีย ดาวห้าแฉกแสดงถึงการที่เวียดนามต้องการเป็นเพื่อนกับทุกประเทศทั้งห้าทวีป

ป้อมปราการชั้นที่ 2 เรียกว่าป้อมปราการหลวง (Hoang Thanh)  ในอดีตที่ประตูทางทิศใต้ เป็นทางสำหรับการเสด็จเข้าและออกสำหรับกษัตริย์เท่านั้น ประตูนี้จะเปิดตรงสู่ท้องพระโรงนามว่าพระราชวังไทฮัว  หรือไทฮวา (Thai Hoa Palace)  ปัจจุบันเป็นจุดขายตั๋วให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าไปชมภายในพระราชวัง 

พระราชวังไทฮัวเป็นที่เฉพาะสำหรับองค์จักรพรรดิ์เท่านั้น  สังเกตุได้จากกระเบื้องหลังคาสีเหลืองและลวดลายมังกรที่สงวนไว้เฉพาะกษัตริย์เท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันก็ยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์  ด้านหน้าของพระราชวังไทฮัวจะเป็นลานโล่งเพื่อให้จอหงวนยืนเข้าเฝ้าตามตำแหน่ง  ส่วนภายในพระราชวังไทฮัวเป็นโถงกว้างทำจากไม้ทั้งหลัง มีบัลลังก์ขององค์จักรพรรดิ์ตั้งอยู่ ส่วนด้านหลังก็คือพื้นที่ทรงงานขององค์จักรพรรดิ์เวียดนามในอดีต

กำแพงชั้นที่ 3  เป็นกำแพงชั้นในสุดอยู่ถัดจากท้องพระโรง มีชื่อว่า คือ “ป้อมปราการต้องห้าม” (Tu Cam Thanh) ภายในกำแพงเป็นที่ประทับของกษัตริย์ทั้ง 13 พระองค์ ในราชวงศ์เหงียนและครอบครัว มีอีกชื่อว่าพระราชวังสีม่วง (Purple Palace) มีที่มาจากแสงแรกของพระอาทิตย์ที่มองเห็นเป็นสีม่วง 

กำแพงชั้นในสุด หรือป้อมปราการต้องห้าม มีประตูเข้าออก 7 ประตู เป็นที่ตั้งของวังส่วนตัวขององค์จักรพรรดิ์ ที่พักของพระมเหสี ที่พักของฮองเฮา ที่พักของนางสนม ห้องมหรสพ ห้องครัวสำหรับปรุงพระกระยาหารของกษัตริย์โดยเฉพาะ  สวนดอกไม้ เป็นต้น

การเข้าชมพระราชวังเว้ ถ้าจะดูให้ครบถ้วนต้องใใช้เวลานานมากกว่าครึ่งวันและต้องอาศัยการเดินอย่างเดียว  สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบแนวประวัติศาสตร์จะคุ้มค่ามากๆ ที่ได้เข้าไปเที่ยวชมพระราชวังแห่งนี้  โดยเฉพาะได้ไปเห็นความรุ่งเรืองของระบอบกษัตริย์ในเวียดนามที่ได้รับอิทธิพลมาจากจีนแบบเต็มๆ และยังสามารถสัมผัสถึงกลิ่นอายสงครามที่แสนโหดร้ายผ่านซากปรักหักพังที่มีให้เห็นในเขตพระราชวังแห่งนี้   

ไปเที่ยว บาน่าฮิลล์ ดานัง เว้ และฮอยอัน ประเทศเวียดนามทั้งที ต้องแวะไปชมพระราชวังเว้ วัดเจดีย์เทียนมู่  , ตลาดดงบา , นั่งเรือมังกร , นั่งรถซิโคล่ , ทานอาหารเวียดนามเมืองเว้ , พักที่โรงแรมเอเซีย , Be Den Lang Co Seafood  , สะพานทองลอยฟ้าสวนแห่งความรักบาน่าฮิลล์ ,   โรงแรมเมอร์เคียวบาน่าฮิลล์ , Linh Ung Pagoda , อาหารบุฟเฟต์นานาชาติของบาน่าฮิลล์  , โรงบ่มไวน์ บาน่าฮิลล์  , ค้างคืนบนบาน่าฮิลล์ , สวนสนุกแฟนตาซี , อาหารเวียดนามร้าน Am Thuc Xeo Restaurant  , ตลาดฮาน , ไหว้เจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง , สะพานมังกรสะพานแห่งความรักเลามิงมาน ,

19-22 ก.พ.66 พาเที่ยวบาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน เวียดนาม 

อาร์เคเอทัวร์จัดกรุ๊ปพาเที่ยวเวียดนามตอนกลาง พาไปเที่ยวเมืองเว้ ดานัง ยอัน และบาน่าฮิลล์ เน้นเที่ยวสนุกและสุดประทับใจด้วยบริการรูปแบบวีไอพี เน้นใช้รถดี ให้กินอาหารอร่อย และนอนที่พักสบาย ด้วยราคาค่าเที่ยวที่ไม่แพง   สนใจไปเที่ยวด้วยกันติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 084-625-9929

#พระราชวังเว้  #พระราชวังเวียดนาม  #เที่ยวเว้ #เที่ยวเวียดนาม

โปรแกรมพาเที่ยวเวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน  พาไปเที่ยวบาน่าฮิลล์, ดานัง, เว้ และฮอยอัน เน้นเดินทางสบายๆ เที่ยวสนุกในราคาไม่แพง มีหัวหน้าทัวร์คนไทยไปอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือตลอดการเดินทาง

 จัดเที่ยวเวียดนามทุกเดือน  ดูรายละเอียดตารางการเดินทางและราคาไปเที่ยวเวียดนาม สอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร. 0846259929 หรือ  Line ID : @rkatour (ชื่อไลน์มี @ ด้วย)

สอบถามและจองไปเที่ยวเวียดนาม