พระราชวังเว้ ประเทศเวียดนาม

พระราชวังเว้ ประเทศเวียดนาม

พระราชวังเว้  เว้เคยเป็นที่ตั้งเมืองหลวงของประเทศเวียดนามเมื่อราว 400  ปีมาแล้ว  สมัยนั้นมีระบบการปกครองด้วยกษัตริย์ ต่อมาเมื่อเวียดนามถูกฝรั่งเศสยึดครองเมืองหลวงของเวียดนามแห่งนี้ก็ถูกเผาทำลายจนเป็นเมืองร้าง ต่อมาเมื่อเวียดนามรบกับอเมริกาพระราชวังแห่งนี้ก็ถูกทิ้งระเบิดทำลายอีกเนื่องจากถูกระบุว่าเป็นที่ซ่องสุมของคอมมิวนิสต์  ทว่าความรุ่งเรืองของพระราชวังโบราณแห่งนี้ก็ยังมีหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้าง

ต่อมาพระราชวังเว้และหมู่โบราณสถานในเมืองเว้ ได้รับการเข้ามาบูรณะโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) และได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีพ.ศ. 2536 

พระราชวังเว้ (Imperial Citadel Hue) ประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ที่เมืองเว้ จังหวัด Thua Thien Hue พระราชวังของเวียดนามแห่งนี้ได้รับอิทธิพลในการสร้างจากพระราชวังของจีนเกือบทั้งหมด  ขอบเขตของพระราชวังเว้มีพื้นที่รวมกว่า 5.2 ตารางกิโลเมตร  มีการสร้างกำแพงเมืองล้อมรอบพระราชวังถึง 3 ชั้น ที่นี่จึงถูกเรียกชื่อในภาษาอังกฤษว่า Imperial Citadel หมายถึงป้อมปราการแห่งจักรพรรดิ   เพราะเวียดนามอยู่ภายใต้อิทธิพลของจีนยาวนานกว่า 4,000 ปี ขนบประเพณีของผู้คนชาวเวียดนามรวมถึงรูปแบบของสถาปัตยกรรม สี สัญลักษณ์ รวมถึงถึงตัวอักษรที่เขียนก็ได้รับอิทธิพลจากจีนอย่างมาก 


ป้อมปราการ พระราชวังเว้

ป้อมปราการชั้นใน ก่อนเข้าเขตพระราชวังเว้

พระราชวังเว้ ประเทศเวียดนาม

ที่ประทับว่าราชการ ในพระราชวังเว้  

ก่อนที่เวียดนามจะปกครองด้วยระบบสังคมนิยม เดิมทีก็ปกครองด้วยระบบกษัตริย์มีองค์จักรพรรดิ์เป็นประมุขของประเทศแบบจีน ต่อมาเวียดนามเกิดการสู้รบถึงขั้นเป็นสงครามแบ่งประเทศและตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศตะวันตกแล้วก็มีการรวมตัวกันของชาวเวียดนามสู้กับศัตรูชาวต่างชาติจนได้รับอิสรภาพเลยมีการเปลี่ยนรูปแบบการปกครองเป็นสังคมนิยม จากสงครามที่รุนแรงและยาวนานได้ทำให้ประเทศเวียดนามบอบช้ำและสูญเสียอย่างมากไม่ว่าจะเป็นชีวิตของคนและทรัพย์สมบัติที่มีค่าของชาติ แต่หนึ่งในสิ่งสำคัญทางจิตใจที่ได้รับการฟื้นฟูและถูกบูรณะรักษาไว้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนเวียดนามคือพระราชวังเว้แห่งนี้

ป้อมปราการแห่งเมืองเว้  ที่เป็นปราการล้อมรอบพราราชวังเว้ ประเทศเวียดนาม แบ่งออกเป็น 3 ชั้น ดังนี้

ป้อมปราการชั้นที่ 1 คือ ป้อมปราการเมืองหลวงเว้ (Kinh Thah Hue) กำแพงด้านนอกสุดสร้างด้วยหิน อิฐ และดิน สูง 8 เมตร หนา 20 เมตร ยาว 10 กิโลเมตร มีทางเข้า 10 ทาง และมีป้อมระวังภัย 24 ป้อม ล้อมรอบด้วยคูน้ำอีกหนึ่งชั้น บริเวณกำแพงด้านใต้ที่หันหน้าเห็นแม่น้ำคือหอธงขนาดใหญ่ สูงเด่น มองเห็นได้จากทุกมุมของเมือง ด้านซ้ายและขวาของหอธงจะมีซุ้มปืนใหญ่ ฟากนึงมี 4 กระบอก แทนฤดูกาลทั้ง 4 คือ ร้อน ฝน ใบไม้ผลิ และหนาว ส่วนอีกฟากจะมีปืนใหญ่ 5 กระบอก แทนธาตุทั้ง 5 ในจักรวาลคือ ดิน น้ำ ลม ไฟ และโลหะ ตามอิทธิพลความเชื่อของคติแบบจีน

ป้อมปราการชั้นที่ 2 คือ ป้อมปราการหลวง (Hoang Thanh) สูง 6 เมตร สำหรับป้องกันพื้นที่ขนาดเล็กกว่า ล้อมรอบพระราชฐาน วัง วัด และอุทยาน สิ่งที่นักท่องเที่ยวได้ชมเมื่อไปเที่ยวที่พระราชวังเว้จะอยู่ในเขตกำแพงชั้นนี้ สิ่งก่อสร้างในบริเวณกำแพงชั้นในถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าซาลอง โดยสร้างเลียนแบบพระราชวังต้องห้ามที่ปักกิ่ง ประตูทางเข้าทั้งสี่ทิศตกแต่งอย่างงดงาม ด้านบนประตูมีหอคอยห้าปักษาวายุภักษ์ (เหลิ่วงู้ฟุ่ง) หลังคาตกแต่งด้วยกระเบื้องสีสันสดใส ตรงกลางใช้สีเหลืองสัญญลักษณ์ของจักรพรรดิ์ ด้านข้างใช้สีเขียวซึ่งเป็นสีสัญลักษณ์ของขุนนาง เคยถูกใช้เป็นที่ประทับของจักรพรรดิเมื่อเสด็จมาประกอบพิธีกรรมต่างๆ

ป้อมปราการชั้นที่ 3 คือ ป้อมปราการต้องห้าม (Tu Cam Thanh) ภายในกำแพงเป็นที่ประทับของกษัตริย์ทั้ง 13 พระองค์ในราชวงศ์เหงียนและครอบครัว มีรูปปั้นสิงห์ตั้งเฝ้าอยู่ ในอดีตสิงห์นี้ใช้เป็นกุศโลบายป้องกันไม่ให้ขุนนางที่คิดไม่ซื่อเข้าใกล้องค์จักรพรรดิ์ด้วย

ภายในอาคารของพระราชวัง  มีการประดับประดาและตกแต่งอย่างสวยงาม (น่าเสียดายที่ทางการเวียดนามไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพและวีดีโอโดยเด็ดขาด) เป็นที่ประทับเพื่อว่าราชการขององค์จักรพรรดิ์ ด้านหน้าและด้านหลังของพระราชวังมีพื้นที่สำหรับสอบจอหงวนเพื่อคัดเลือกคนเข้ารับราชการ ด้านหลังมีเตาต้มน้ำขนาดใหญ่เชื่อว่าใช้ลงโทษผู้ที่ทำผิดด้วยการจับลงไปต้มในหม้อต้มนี้ด้วย ซึ่งล้วนได้รับอิทธิพลมาจากจีนทั้งสิ้น และปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังรูปแบบจีนที่คงเหลืออยู่และมีความสมบูรณ์อยู่มากที่สุด ขนาดที่หนังจีนหลายเรื่องได้มาขออนุญาตถ่ายทำที่พระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังในหนังจีน โดยภายนอกขอบเขตพระราชวังเรายังสามารถเห็นผลกระทบครั้งสงครามเวียดนามได้อยู่โดยทั่วไป ยิ่งย้ำคิดเตือนสติของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี

โปรแกรมพาเที่ยวเวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน  พาไปเที่ยวบาน่าฮิลล์, ดานัง, เว้ และฮอยอัน เน้นเดินทางสบายๆ เที่ยวสนุกในราคาไม่แพง มีหัวหน้าทัวร์คนไทยไปอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือตลอดการเดินทาง

 จัดเที่ยวเวียดนามทุกเดือน  ดูรายละเอียดตารางการเดินทางและราคาไปเที่ยวเวียดนาม สอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร. 0846259929 หรือ  Line ID : @rkatour (ชื่อไลน์มี @ ด้วย)

สอบถามและจองไปเที่ยวเวียดนาม