วัดมิจาโกง เมียวดี

วัดมิจาโกง เมียวดี พม่า

พาเที่ยววัดมิจาโกง  ประเทศเมียนมา วัดมิจาโกงหรือที่คนไทยซึ่งเคยไปเที่ยวเมียวดีจะรู้จักกันดีในชื่อวัดดอนจระเข้  เนื่องจากภายในวัดมีการสร้างจระเข้ขนาดใหญ่สีเขียวโดยมีโบสถ์สร้างอยู่บนหลังของจระเข้ด้วย

 โดยมีตำนานประวัติความเป็นมาของวัดมิจาโกงเล่าไว้ว่า  เจ้าอาวาสได้นิมิตเห็นจระเข้มาเข้าฝันว่าสถานที่สร้างวัดแห่งนี้ เมื่อก่อนเคยเป็นที่อยู่อาศัยของจระเข้ การที่จะสร้างสิ่งก่อสร้างทับสถานที่แห่งนี้ได้สำเร็จจะต้องทำตามนิมิต ไม่งั้นจะสร้างวัดไม่สำเร็จ หรือจะมีผู้มารบกวนจะอยู่ไม่ร่มเย็นเป็นสุข จึงได้มีการสร้างจระเข้ใหญ่สีเขียวขึ้นมาตามนิมิตนั้น และได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของวัดมิจาโกงมาจนปัจจุบัน

ความน่าสนใใจภายในวัดมิจาโกง ที่เมียวดี ประเทศเมียนมาหรือพม่านั้น  ยังมีการสร้างปฏิมากรรมงานปั้นรูปแบบ 3 มิติ แสดงเรื่องราวเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธประวัติเริ่มตั้งแต่ก่อนที่จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ จนกระทั่งพระพุทธองค์ปรินิพพาน โดยแบ่งเป็นเรื่องราวต่างๆ เป็นตอนๆ เป็นห้องแสดงเรื่องราวห้องละ 1 ตอน  มีคำอธิบายเรื่องราวในแต่ละตอนเป็น 3 ภาษาคือ ภาษาพม่า ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 

ที่วัดมิจาโกงนั้นใในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก มีทั้งคนไทย คนพม่า และชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยวสามารถศึกษาพุทธประวัติในมุมมองของชาวเมียนมาที่นับถือพุทธนิกายเถรวาทคล้ายของไทย แต่มีมุมมองที่อาจแตกต่างในเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอยู่บ้าง โดยสามารถศึกษาเรื่องราวที่เล่าเรื่องผ่านงานปฏิมากรรมรูปปั้น 3 มิติได้อย่างน่าสนใจ

ภายในวัดมิจาโกง ยังได้มีการสร้างเสาอโศก ซึ่งเป็นรูปแบบเสาหินโบราณที่จำลองมาจากประเทศอินเดียซึ่งสร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช พระมหาจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เมารยะ ผู้ปกครองอนุทวีปอินเดียในช่วงยุคพุทธศตวรรษที่ 4 พระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างเสาหินทราย ซึ่งต่อมาเรียกกันว่า "เสาอโศก"  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นการประกาศให้ทราบว่าสถานที่นั้นเป็นตั้งของพื้นที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล

เสาอโศกจะมีเอกลักษณ์สำคัญคือ เสาทุกเสาจะมีหัวสิงห์แกะสลักประดิษฐานอยู่ เป็นสัญลักษณ์ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่องอาจดุจราชสีห์ และแผ่ไปไกลดุจเสียงแห่งราชสีห์ ที่ตัวเสาจะมีคำจารึกถึงความสำคัญของสถานที่ตั้งของเสาหรือประกาศพระบรมราชโองการของพระเจ้าอโศกมหาราช


วัดมิจาโกง เมียวดี

วัดดอนจระเข้ เมียนมา

วัดมิจาโกง เมียวดี เมียนมา

พาเที่ยววัดจระเข้ใหญ่  พม่า

โปรแกรมแนะนำ พาเที่ยวเมียวดี ประเทศเมียนมา เริ่มต้นที่ 2 วัน 1 คืน เที่ยวชมวัดสำคัญทั่วเมืองเมียวดี ได้แก่วัดชเวมินหวุ่น , วัดมิจาโกง , วัดเจ้าลงจี , วัดมอญพระยืน , ไหว้หลวงพ่อทันใจ  และสักการะและชมพระบรมสารีริกธาตุให้ได้เห็นเป็นบุญตา เลือกเดินทางด้วยรถนำเที่ยวแบบวีไอพีจากกรุงเทพหรือจะบินไปลงที่แม่สอดแล้วค่อยนั่งรถข้ามไปเที่ยวเมียวดีของประเทศเมียนมาก็ได้ เน้นเที่ยวสนุก ได้ทั้งสาระและความบันเทิง นอนโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว  เน้นพาไปกินอาหารอร่อย ค่าบริการขึ้นอยู่กับจำนวนคณะผู้ร่วมเดินทางและช่วงเทศกาลที่ไป 

สนใจจัดทริปไปเที่ยวเมียวดีประเทศเมียนมาหรือพม่า สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 084-625-9929 หรือ ID Line : เบอร์โทรศัพท์ 0846259929

สนใจจัดทริปเที่ยวทุกรูปแบบ ทั้งจัดสัมมนาดูงาน พาเที่ยวได้ทั่วไทย รวมถึงพาไปเที่ยวต่างประเทศ จัดได้ทั้งกรุ๊ปใหญ่และกรุ๊ปเล็กส่วนตัว บริการแบบมืออาชีพด้วยมาตรฐานบริษัททัวร์ในราคาไม่แพง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 084-625-9929  หรือ  Line ID : เบอร์โทรศัพท์ 0846259929

เขียนโดย ศักดิ์เพ็ชร  เรืองแพ
www.rkatour.com

#วัดมิจาโกง #เที่ยวเมียวดี #เที่ยวพม่า #เที่ยวเมียนมา #วัดดอนจระเข้