หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง

หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง

หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง (National Museum of Luang Prabang) เป็นสถานที่สำคัญและน่าสนใจมากๆ ของเมืองหลวงพระบาง  ประเทศลาว หอพิพิธภัณฑ์ฯนี้ เดิมคือหอคำหรือพระราชวังของเจ้ามหาชีวิต(กษัตริย์)  จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า วังเจ้ามหาชีวิต สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2447 ในสมัยสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวงศ์ สืบทอดต่อมาจนถึงสมัยของสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวัฒนา พระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายของลาว  ได้มีการเปลี่ยนระบบการปกครองและได้ทรงสละพระราชสมบัติ วังเจ้ามหาชีวิตแห่งนี้ จึงถูกรัฐบาลลาวปรับเปลี่ยนให้เป็นหอพิพิธภัณฑ์หลวง เมื่อ พ.ศ. 2519 

ภายในหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง  ได้จัดแสดงโบราณวัตถุและของมีค่าต่างๆ ในยุคของกษัตริย์หรือเจ้ามหาชีวิตได้แก่ บัลลังก์ ธรรมาสน์ เครื่องสูงและราชูปโภคของเจ้าชีวิต พระพุทธรูป และวัตถุโบราณ รวมถึงของขวัญจากต่างประเทศมากมายถูกจัดวางไว้ให้ดูอย่างน่าสนใจ เสียดายที่ภายในอาคารหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบางได้ห้ามถ่ายรูปอย่างเด็ดขาด 

ดังนั้นสำหรับท่านที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และศิลปะของประเทศลาว โดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวกับเจ้ามหาชีวิต จึงควรหาโอกาสไปเยี่ยมชมหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบางด้วยตนเองซักครั้ง

อาคารพระราชวังของเจ้ามหาชีวิตลาว

หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง

สวนสวยให้พักผ่อนระหว่างรอเข้าไปชมพระราชวัง

ที่สำคัญที่สุดคือภายในอาณาเขตของพระราชวังเดิมหรือหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง มีหอพระบางสร้างอย่างสวยงามสีเหลืองทองเขียวสดใส เป็นที่ประดิษฐานของพระบาง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของลาว และมีการห้ามถ่ายรูปด้านในหอพระบางอย่างเด็ดขาดเช่นเดียวกับภายในพิพิธภัณฑ์หรือพระราชวังเดิมของลาวด้วย คนที่สนใจจะไปชมบารมีของพระบางจึงต้องเดินทางไปด้วยตนเองเท่านั้นเช่นกัน

หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบางหรือพระราชวังเดิมของลาวและหอพระบาง  เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00 – 11.00 น. และ 13.30 – 16.30 น. โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าชมประมาณคนละ 80 บาท ซึ่งทางนักท่องเที่ยวที่ไปกับอาร์เคเอทัวร์ก็จะได้เข้าชมหอพระบางและพระราชวังเดิมของลาวโดยค่าธรรมเนียมการเข้าชมก็รวมอยู่ในค่าบริการนำเที่ยวแล้ว

โปรแกรมพาเที่ยวเวียงจันทน์ วังเวียง และหลวงพระบาง ประเทศลาว 4 วัน 3 คืน  เน้นเดินทางสบายๆ เที่ยวสนุกในราคาไม่แพง มีหัวหน้าทัวร์คนไทยไปอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือตลอดการเดินทาง

ราคาค่าบริการ เริ่มต้นที่ 15,790 บาท โดยสามารถเช็คราคาและรายละเอียดตารางการเดินทางในแต่ละเดือนได้ที่  เบอร์โทร. 0846259929 หรือ  Line ID : @rkatour (ชื่อไลน์มี @ ด้วย)

สอบถามและจองไปเที่ยว