ทำพาสปอร์ตเพื่อเดินทางไปทางประเทศ

ทำพาสปอร์ตเพื่อเดินทางไปทางประเทศ

Passport เป็นเอกสารสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์จะเดินทางไปเที่ยวยังต่างประเทศประมาณบัตรประจำตัวประชาชนที่ระบุตัวตนของเราเพียงแต่ว่ามันเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก ที่ใช้ระบุตัวบุคคล ดังนั้นถ้าท่านใดมีความสะดวกและมีแผนเดินทางไปท่องเที่ยวหรือแม้แต่ไปธุระต่างประเทศ การทำ Passport หรือหนังสือเดินทางไว้แต่เนิ่นๆ จะสะดวกมากทีเดียว เพราะถ้าทำเอกสารพาสปอร์ตแบบปกติเราต้องใช้เวลารอประมาณ 1 สัปดาห์จึงจะได้รับเอกสาร ถ้าชะล่าใจเกินไปอาจจะได้รับเอกสารไม่ทันมีผลให้เราไม่สามารถเดินทางได้เลยทีเดียว

วิธีการการทำพาสปอร์ต ก็ไม่ได้ยุ่งยาก ลำดับแรกให้หาข้อมูลที่ตั้งของสำนักงานหนังสือเดินทางใกล้บ้านก่อน ปัจจุบันสำนักงานหนังสือเดินทางหลายแห่งอำนวยความสะดวกในการจองคิวออนไลน์ได้ด้วย จากนั้นก็ให้เตรียมหลักฐานในการไปทำ passport หรือหนังสือเดินทางดังนี้

  • คนที่อายุเกิน 20 ปีบริบูรณ์ ใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ถ้ามี Passport เล่มเดิมที่หมดอายุ ต้องนำไปด้วย

  • คนที่อายุ 7- 20 ปี ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงและทะเบียนบ้าน โดยต้องพาผู้ปกครองทั้งพ่อและแม่ไปด้วย

  • คนที่อายุต่ำกว่า 7 ปี ต้องใช้สูจิบัตรตัวจริงของผู้ขอพาสปอร์ต , บัตรประชาชนตัวจริงของบิดามารดา ใบทะเบียนสมรสบิดามารดา

กรณีบิดาหรือมารดามาไม่ได้ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมคือหนังสือยินยอมให้บุตรทำพาสปอร์ต และกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่บิดาและมารดาไม่มาแสดงตน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นพาเด็กมาทำพาสปอร์ต

ค่าธรรมเนียมในการทำพาสปอร์ต

  • พาสปอร์ตอายุ 5 ปี มีค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

  • พาสปอร์ตอายุ10 ปี มีค่าธรรมเนียม 1,500 บาท

โดยสำนักงานหนังสือเดินทางจะจัดส่งเอกสารตัวจริงให้ทางไปรษณีย์ในระหว่าง 5-7 วันทำการ สำหรับคนที่ต้องการรับหนังสือเดินทางแบบเร่งด่วน ภายใน 1 วัน มีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท โดยต้องไปรับที่กรมการกงสุล สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองหนังสือเดินทาง โทร : 0-2572-8442 และ 0-2203-5000 ต่อ 32301

สนใจจัดทริปเที่ยวทุกรูปแบบ ทั้งจัดสัมมนาดูงาน พาเที่ยวได้ทั่วไทย รวมถึงพาไปเที่ยวต่างประเทศ จัดได้ทั้งกรุ๊ปใหญ่และกรุ๊ปเล็กส่วนตัว บริการแบบมืออาชีพด้วยมาตรฐานบริษัททัวร์ในราคาไม่แพง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 084-625-9929 หรือ Line ID : เบอร์โทรศัพท์ 0846259929

เขียนโดย ศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ
www.rkatour.com