สอนขับเรือสปีดโบ๊ทเพื่อรับใบอนุญาตขับเรือ

สอนขับเรือสปีดโบ๊ทเพื่อรับใบอนุญาตขับเรือ

หลักสูตรการสอนขับเรือสปีดโบ๊ทเพื่อรับใบอนุญาตขับเรือ เป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงานได้แก่ บริษัทร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด , ทีมงานไทยสปีดโบ๊ท และวิทยาลัยการอาชีพไชยาซึ่งร่วมกันพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทชั้นต้น สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การใช้งานและดูแลบำรุงรักษาเรือสปีดโบ๊ทให้ถูกต้องรวมทั้งมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมาย เหมาะสำหรับเจ้าของเรือและคนที่ใช้เรือสปีดโบ๊ททั่วๆไป

เรียนการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท

เรียนเงื่อนเชือกที่จำเป็นสำหรับชาวเรือ

ฝึกปฏิบัติการนำเรือในทะเล

ฝึกการนำเรือในทะเล

หลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์สปีดโบ๊ทใช้เวลาในการเรียน 4 วัน และฝึกขับเรือสปีดโบ๊ทใช้เวลาในการเรียน  1 วัน โดยผู้ที่จบการอบรมจะได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา โดยได้มีการอรมกฎหมายการเดินเรือจากสำนักงานเจ้าท่าเพิ่มเติมเพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตใช้เรือทั้งใบนายท้ายเรือและใบช่างเครื่องประจำเรือด้วย

สนใจเรียนขับเรือสปีดโบ๊ท เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ในการใช้งานเรือสปีดโบ๊ทที่ดีและถูกต้อง รวมถึงเพื่อสอบรับใบอนุญาตขับเรือทั้งใบนายท้ายเรือและใบช่างเครื่องหรือคนคุมเครื่องจักรยนต์ เป็นหลักสูตรระยะสั้น เรียน   เปิดสอนเป็นรุ่นตามกำหนดการที่จะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งๆ ไป โดยเรียนที่วิทยาลัยการอาชีพไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี สามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครเรียนขับเรือสปีดโบ๊ทได้ที่ โทร. 084-625-9929

#สอนขับเรือสปีดโบ๊ท #เรียนขับเรือสปีดโบ๊ท #ทำใบนายท้ายเรือ #ทำใบคนคุมเครื่องจักรเรือ #สอนขับเรือ