NBT นำเสนอหลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ท

นำเสนอหลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ท ในรายการแหลงข่าวชาวใต้ ทางช่อง NBT

บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด  หรือ อาร์เคเอทัวร์ ในฐานะผู้ริเริ่มในการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ทร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพไชยาและทีมงานไทยสปีดโบ๊ท ได้รับเกียรติจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT สุราษฎร์ธานี ไปร่วมสัมภาษณ์สดออกอากาศในรายการแหลงข่าวชาวใต้ ช่วงแกะประเด็น ทางช่อง NBT South  เมื่อวันที่  8 ธันวาคม 2565 ในระหว่างเวลา 09.30 - 10.00 น. มีหัวข้อสำคัญคือการสร้างบุคคลากรทางด้านซ่อมบำรุงและดูแลเรือสปีดโบ๊ทซึ่งเป็นวิชาชีพขาดแคลนและมีความต้องการของภาคธุรกิจโดยเฉพาะการท่องเที่ยวอย่างมาก

สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท และเรียนขับเรือสปีดโบ๊ท รุ่นที่ 14 เพื่อรับใบประกาศนียบัตรรับรองเป็นช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท รับใบอนุญาตขับเรือสปีดโบ๊ททั้งใบนายท้ายและช่างเครื่องประจำเรือ  คาดว่าจะเปิดอบรมในระหว่างเดือน ตุลาคม 2566 จำกัด ที่วิทยาลัยการอาชีพไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 

ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรจะได้รับ

สามารถติดต่อสอบถามและสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทชั้นต้นเรียน 4 วัน และอบรมการขับเรือสปีดโบ๊ท 1 วัน  ได้ที่โทร. 084-625-9929