เปิดรับสมัครหลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมและขับเรือสปีดโบ๊ท รุ่นที่ 14

เปิดรับสมัครหลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมและขับเรือสปีดโบ๊ท รุ่นที่ 14

วิทยาลัยการอาชีพไชยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี , บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด , ทีมงานไทยสปีดโบ๊ท และผู้เชี่ยวชาญในวงการเรือสปีดโบ๊ทอีกหลายหน่วยงาน มีกำหนดเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทชั้นต้น รุ่นที่ 14 ในระหว่างวันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2566 ที่วิทยาลัยการอาชีพไชยา จ.สุราษฎร์ธานี และมีกำหนดอบรมการขับเรือสปีดโบ๊ทในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 

หลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ทชั้นต้น ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา เป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวของสถาบันการศึกษาที่มีการสอนและทดสอบมาตรฐานเพื่อออกใบอนุญาตทำงานเป็นช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ทโดยตรง ปัจจุบันมีการอบรมไปแล้วทั้งหมด 13 รุ่น และมีการอบรมเทคนิคการซ่อมเรือสปีดโบ๊ทขั้นสูงอีก 1 รุ่น  

ประกาศเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทรุ่นที่ 14 ในระหว่างวันที่ 15 พ.ค. - 30 มิถุนายน 2566 โดยรับผู้เรียนจำกัดเพียง 30 คน สนใจเข้ารับการอบรมสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 084-625-9929

โดยมีเนื้อหาและรายละเอียดการอบรมดังนี้

การอบรมหลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทชั้นต้น 

ตารางการอบรมวันที่  9 ตุลาคม 2566

08.30-10.00 น.  ลงทะเบียน/ตรวจสอบเอกสาร / พิธีเปิดการอบรม
10.00-12.00 น.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ท
12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานของ Lubricant , น้ำยาและอุปกรณ์ที่ใช้กับเรือ
16.00-17.00 น.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ถังดับเพลิง

ตารางการอบรมวันที่ 10 ตุลาคม 2566

09.00-10.00 น.  การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ประสบภัยทางน้ำ
10.00-11.00 น.  ความรู้เรื่องแบตเตอรี่เรือและการบำรุงรักษา
11.00-12.00 น.  วิชาสายไฟและโค๊ดสีของสายไฟในเรือ
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. กฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือ โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี
15.00-16.00 น. สอบเพื่อรับใบอนุญาตขับเรือ (นายท้ายเรือเดินทะเลชั้น 2 และคนคุมเครื่องจักรเรือชั้น 2) โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี
16.00-18.00 น. ภาคปฏิบัติเวิร์คช็อป การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือ ชุด Coilจุดระเบิด และ ชุดชาร์จไฟ 

ตารางการอบรมวันที่  11 ตุลาคม 2566

08.00-09.00 น. การทำตารางบำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือ
09.00-10.00 น. วิชาหัวเทียนเครื่องยนต์เรือ
10.00-12.00 น. ภาคปฏิบัติเวิร์คช็อปเวิร์คช็อปการเปลี่ยนยางพัดน้ำ , การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ , การซ่อมบำรุงและล้างคาบูเรเตอร์
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น.  การใช้มัลติมิเตอร์ตรวจสอบปัญหาของเครื่องยนต์
14.00-18.00 น. เวิร์คช็อปการใช้เครื่องมือวัด , การเปลี่ยนยางพัดน้ำ , การทำความสะอาดคาร์บูเรเตอร์ , การเปลี่ยนชุดเฟืองเกียร์ 

การอบรมวันที่ 12 ตุลาคม 2566  

08.00-09.00 น. วิชาใบจักรเรือ
09.00-10.30 น. วิชาชุดคอยล์จุดระเบิด , ชุดชาร์จไฟ
10.30-12.00 น.  การสั่งอะไหล่เครื่องยนต์เรือจาก Part Catalog 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. วิชาแผนที่การเดินเรือ และการคำนวณปริมาณเชื้อเพลิง
15.00-16.00 น.  พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม


หมายเหตุ ตารางการอบรมและเนื้อหาการอบรมของทั้ง 4 วัน อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในการเรียนการสอน

ห้องเรียนภาคทฤษฎี

เวิร์คช็อปภาคปฏิบัติกับเครื่องยนต์เรือ

วิทยากรจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค

ผู้หญิงก็มีสนใจเข้าอบรมแทบทุกรุ่น

การฝึกปฏิบัติการเดินเรือในทะเลวันที่  13 ตุลาคม 2566  (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเรียนขับเรือ รับจำกัด ไม่เกิน 8 น)

09.00-12.00 น.  ฝึกปฏิบัติการเดินเรือในทะเล : การตรวจเรือก่อนใช้งาน ,เงื่อนเชือกที่จำเป็นสำหรับชาวเรือ ,  การนำเรือสปีดโบ๊ทลงน้ำ , การนำเรือออกจากท่า , การนำเรือเทียบท่า
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน (ในเรือ)
13.00-16.00 น.  การนำเรือเดินทางในทะเล  : การนำเรือบนแนวร่องคลื่นเพื่อลดแรงกระแทก , ปัญหาอุปสรรคในการเดินเรือและแนวทางแก้ไข , การนำเรือขึ้นจากน้ำ
16.00 น. จบการฝึกปฏิบัติการเดินเรือในทะเล

เฉพาะผู้ที่สนใจเรียนขับเรือในทะเล มีค่าลงทะเบียน 10,000 บาท (ค่าเช่าเรือสปีดโบ๊ท ค่าที่พัก และค่าอาหาร 3 มื้อ  ระหว่างช่วงเรียนขับเรือ)

การลงทะเบียนเข้ารับการอบรม หลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ทชั้นต้นและเรียนขับเรือสปีดโบ๊ทเพื่อขอรับใบอนุญาต รุ่นที่ 14

เอกสารที่ต้องใช้สมัครเรียน ประกอบด้วย  ใบสมัครเข้ารับการอบรม, สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน , สำเนาวุฒิการศึกษา(ถ้ามี) , รูปถ่าย 2 นิ้ว รายการละ 1 ใบ โดยให้จัดส่ง  ภายในวันที่ 30  มิถุนายน 2566

ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม (รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างระหว่างการอบรม ทั้ง 4 วัน ) คนละ 6,000 บาท  ชำระภายในวันที่ 30  มิถุนายน 2566 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่  Line ID และเบอร์โทร 084-625-9929

หลักฐานและค่าธรรมเนียม ในการขึ้นทะเบียนและสอบเพื่อรับใบอนุญาตขับเรือ

เฉพาะผู้ที่สอบรับใบอนุญาตนายท้ายเรือและคนคุมเครื่องจักรเรือ  มีค่าลงทะเบียน  1,000 บาท (เป็นค่ารับรองเอกสาร , ตรวจร่างกายและออกใบรับรองแพทย์ , ค่าธรรมเนียมการสอบและรับใบอนุญาตขับเรือและคุมเครื่องยนต์เรือ, และค่าจัดส่งใบอนุญาตฯ)

เอกสารที่ต้องใช้ขึ้นทะเบียนสอบและรับบอนุญาตขับเรือสปีดโบ๊ท ประกอบด้วย  ใบสมัครเข้ารับการอบรม และ สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน , สำเนาวุฒิการศึกษา(ถ้ามี) , รูปถ่าย 2 นิ้ว รายการละ 6 ใบ

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงและขับเรือสปีดโบ๊ทชั้นต้น รุ่นที่ 14 ที่ลงทะเบียนและส่งเอกสารครบถ้วนได้รับการยืนยันสิทธิ์เข้ารับการอบรมแล้ว

1 คุณอภิชัย โชคเกื้อ
2 คุณนิภาราดร เขียวชอุ่ม
3 คุณศุภกร ฉิมพสุทธิ์
4 คุณบุญสม สาระ
5 คุณอับดุลโรซัค มามะ
6 คุณวรมันต์ คำทอง
7 คุณนนทชา  เลื่อนศักดิ์
8 คุณภาคิน สงตระกูล
9 คุณวัชระ เรืองพาณิชภิบาล
10 คุณ THAN TUN
11 คุณนันทกานต์  ราวใหม่
12 คุณประวิทย์ นวลอ่อน
13 คุณอิทธิพล. ทิพย์รองพล
14 คุณคงเอก. ส่งตระกูล
15 คุณธัณวัฒน์ วุ่นคง

16 คุณธีระชัย พลประจักษ์
17 คุณวัลยา  กล้าหาญ
18 คุณปกครอง  เรืองธานี
19 คุณธนาภิวัฒน์ พรสุรัตน์
20 คุณเดชาวัจน์ รดีฉัตรภิรมย์
21 คุณชัยวีพล ตวงธนดีสุทธิ์
22 คุณโสมนัส พริ้มแก้ว
23 คุณเตโช ศิริตันหยง

สรุปการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ท รุ่นที่ 14 ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 

สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ทชั้นต้นและขับเรือสปีดโบ๊ทรุ่นที่ 15 ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จบแล้วผู้เรียนจะได้รับ

เปิดรับสมัครช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ทชั้นต้นและขับเรือสปีดโบ๊ทรุ่นที่ 15 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  28 กุมภาพันธ์  2567  รับจำกัดเพียงรุ่นละ 30 ท่าน   ติดต่อสอบถามและลงทะเบียนเรียนได้ที่โทร. 084-625-9929 หรือ Line ID : 0846259929