เปิดรับสมัครหลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมและขับเรือสปีดโบ๊ท รุ่นที่ 14

เปิดรับสมัครหลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมและขับเรือสปีดโบ๊ท รุ่นที่ 14

วิทยาลัยการอาชีพไชยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี , บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด , ทีมงานไทยสปีดโบ๊ท และผู้เชี่ยวชาญในวงการเรือสปีดโบ๊ทอีกหลายหน่วยงาน มีกำหนดเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทชั้นต้น รุ่นที่ 14 ในระหว่างวันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2566 ที่วิทยาลัยการอาชีพไชยา จ.สุราษฎร์ธานี และมีกำหนดอบรมการขับเรือสปีดโบ๊ทในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 

หลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ทชั้นต้น ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา เป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวของสถาบันการศึกษาที่มีการสอนและทดสอบมาตรฐานเพื่อออกใบอนุญาตทำงานเป็นช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ทโดยตรง ปัจจุบันมีการอบรมไปแล้วทั้งหมด 13 รุ่น และมีการอบรมเทคนิคการซ่อมเรือสปีดโบ๊ทขั้นสูงอีก 1 รุ่น  

ประกาศเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทรุ่นที่ 14 ในระหว่างวันที่ 15 พ.ค. - 30 มิถุนายน 2566 โดยรับผู้เรียนจำกัดเพียง 30 คน สนใจเข้ารับการอบรมสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 084-625-9929

โดยมีเนื้อหาและรายละเอียดการอบรมดังนี้

การอบรมหลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทชั้นต้น 

ตารางการอบรมวันที่  9 ตุลาคม 2566

08.30-10.00 น.  ลงทะเบียน/ตรวจสอบเอกสาร / พิธีเปิดการอบรม
10.00-12.00 น.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ท
12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานของ Lubricant , น้ำยาและอุปกรณ์ที่ใช้กับเรือ
16.00-17.00 น.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ถังดับเพลิง

ตารางการอบรมวันที่ 10 ตุลาคม 2566

09.00-10.00 น.  การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ประสบภัยทางน้ำ
10.00-11.00 น.  ความรู้เรื่องแบตเตอรี่เรือและการบำรุงรักษา
11.00-12.00 น.  วิชาสายไฟและโค๊ดสีของสายไฟในเรือ
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. กฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือ โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี
15.00-16.00 น. สอบเพื่อรับใบอนุญาตขับเรือ (นายท้ายเรือเดินทะเลชั้น 2 และคนคุมเครื่องจักรเรือชั้น 2) โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี
16.00-18.00 น. ภาคปฏิบัติเวิร์คช็อป การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือ ชุด Coilจุดระเบิด และ ชุดชาร์จไฟ 

ตารางการอบรมวันที่  11 ตุลาคม 2566

08.00-09.00 น. การทำตารางบำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือ
09.00-10.00 น. วิชาหัวเทียนเครื่องยนต์เรือ
10.00-12.00 น. ภาคปฏิบัติเวิร์คช็อปเวิร์คช็อปการเปลี่ยนยางพัดน้ำ , การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ , การซ่อมบำรุงและล้างคาบูเรเตอร์
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น.  การใช้มัลติมิเตอร์ตรวจสอบปัญหาของเครื่องยนต์
14.00-18.00 น. เวิร์คช็อปการใช้เครื่องมือวัด , การเปลี่ยนยางพัดน้ำ , การทำความสะอาดคาร์บูเรเตอร์ , การเปลี่ยนชุดเฟืองเกียร์ 

การอบรมวันที่ 5 ธันวาคม 2565 

08.00-09.00 น. วิชาใบจักรเรือ
09.00-10.30 น. วิชาชุดคอยล์จุดระเบิด , ชุดชาร์จไฟ
10.30-12.00 น.  การสั่งอะไหล่เครื่องยนต์เรือจาก Part Catalog 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. วิชาแผนที่การเดินเรือ และการคำนวณปริมาณเชื้อเพลิง
15.00-16.00 น.  พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม


หมายเหตุ ตารางการอบรมและเนื้อหาการอบรมของทั้ง 4 วัน อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในการเรียนการสอน

ห้องเรียนภาคทฤษฎี

เวิร์คช็อปภาคปฏิบัติกับเครื่องยนต์เรือ

วิทยากรจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค

ผู้หญิงก็มีสนใจเข้าอบรมแทบทุกรุ่น

การฝึกปฏิบัติการเดินเรือในทะเลวันที่  13 ตุลาคม 2566  (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเรียนขับเรือ รับจำกัด ไม่เกิน 8 น)

09.00-12.00 น.  ฝึกปฏิบัติการเดินเรือในทะเล : การตรวจเรือก่อนใช้งาน ,เงื่อนเชือกที่จำเป็นสำหรับชาวเรือ ,  การนำเรือสปีดโบ๊ทลงน้ำ , การนำเรือออกจากท่า , การนำเรือเทียบท่า
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน (ในเรือ)
13.00-16.00 น.  การนำเรือเดินทางในทะเล  : การนำเรือบนแนวร่องคลื่นเพื่อลดแรงกระแทก , ปัญหาอุปสรรคในการเดินเรือและแนวทางแก้ไข , การนำเรือขึ้นจากน้ำ
16.00 น. จบการฝึกปฏิบัติการเดินเรือในทะเล

เฉพาะผู้ที่สนใจเรียนขับเรือในทะเล มีค่าลงทะเบียน 10,000 บาท (ค่าเช่าเรือสปีดโบ๊ท ค่าที่พัก และค่าอาหาร 3 มื้อ  ระหว่างช่วงเรียนขับเรือ)

การลงทะเบียนเข้ารับการอบรม หลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ทชั้นต้นและเรียนขับเรือสปีดโบ๊ทเพื่อขอรับใบอนุญาต รุ่นที่ 14

เอกสารที่ต้องใช้สมัครเรียน ประกอบด้วย  ใบสมัครเข้ารับการอบรม, สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน , สำเนาวุฒิการศึกษา(ถ้ามี) , รูปถ่าย 2 นิ้ว รายการละ 1 ใบ โดยให้จัดส่ง  ภายในวันที่ 30  มิถุนายน 2566

ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม (รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างระหว่างการอบรม ทั้ง 4 วัน ) คนละ 6,000 บาท  ชำระภายในวันที่ 30  มิถุนายน 2566 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่  Line ID และเบอร์โทร 084-625-9929

หลักฐานและค่าธรรมเนียม ในการขึ้นทะเบียนและสอบเพื่อรับใบอนุญาตขับเรือ

เฉพาะผู้ที่สอบรับใบอนุญาตนายท้ายเรือและคนคุมเครื่องจักรเรือ  มีค่าลงทะเบียน  1,000 บาท (เป็นค่ารับรองเอกสาร , ตรวจร่างกายและออกใบรับรองแพทย์ , ค่าธรรมเนียมการสอบและรับใบอนุญาตขับเรือและคุมเครื่องยนต์เรือ, และค่าจัดส่งใบอนุญาตฯ)

เอกสารที่ต้องใช้ขึ้นทะเบียนสอบและรับบอนุญาตขับเรือสปีดโบ๊ท ประกอบด้วย  ใบสมัครเข้ารับการอบรม และ สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน , สำเนาวุฒิการศึกษา(ถ้ามี) , รูปถ่าย 2 นิ้ว รายการละ 6 ใบ

สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ทชั้นต้นและขับเรือสปีดโบ๊ทรุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2566  ที่วิทยาลัยการอาชีพไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จบแล้วผู้เรียนจะได้รับ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  30 มิถุนายน 2566  รับจำกัดเพียง 30 ท่าน   ติดต่อสอบถามและลงทะเบียนเรียนได้ที่โทร. 084-625-9929 หรือ Line ID : 0846259929