หลักสูตรสอนระยะสั้น ช่างซ่อมบำรุงเบื้องต้นและขับเรือสปีดโบ๊ทของอาชีวะ

วิทยาลัยการอาชีพไชยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับบริษัทร้อยเกาะแอดเวนเจอร์จำกัด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี และทีมงานไทยสปีดโบ๊ทผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทจากหลากหลายหน่วยงาน ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือและสอนการขับเรือสปีดโบ๊ทแบบมาตรฐาน ที่ได้รับการรับรองวุฒิการศึกษาว่าเป็นผู้มีความรู้ควมสามารถในการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทและมีศักยภาพในการใช้เรือสปีดโบ๊ทได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

หลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทของวิทยาลัยการอาชีพไชยา มีทั้งหมด 3 ระดับดังนี้

หัวข้อการอบรมหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทชั้นต้น  30 ชั่วโมง  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา มีรายละเอียดการอบรม ดังนี้

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท

มาตรฐานในการซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ท

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เรือ

วิชาแผนที่และการเดินเรือ

วิชาการเรือ

วิชาระบบไฟฟ้าภายในเรือ

สิ่งสำคัญที่ต้องบำรุงรักษา ภายในเรือ

การป้องกันและแก้ปัญหาเรือ ที่พบบ่อย 

ฝึกปฏิบัติการซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ท

การทำงานของเครื่องยนต์เรือ

ฝึกปฏิบัติการซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ท

ขึ้นทะเบียนทำใบนายท้าย และช่างเครื่องเรือสปีดโบ๊ท

เรียนขับเรือสปีดโบ๊ท

เรียนขับเรือสปีดโบ๊ท

ฝึกขับเรือและแก้ปัญหาฉุกเฉินในทะเล

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือชั้นต้น 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2567 ของวิทยาลัยการอาชีพไชยามีกำหนดการเปิดอบรม ระหว่างวันที่ 25-28  พฤษภาคม 2567  ที่วิทยาลัยการอาชีพไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อสำเร็จการอบรมครบทั้ง 4 วัน ผู้เข้าอบรมจะได้รับ 

สนใจสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทชั้นต้นและขับเรือสปีดโบ๊ทรุ่นที่ 16  ประจำปีการศึกษา 2567 ะหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2567  รับจำกัดเพียง  30 ท่าน  มีค่าลงทะเบียนเรียน 8,000 บาท  สามารถติดต่อสอบถามและลงทะเบียนเรียนได้ที่โทร. 084-625-9929 หรือ Line ID : 0846259929 

ติดต่อสอบถามและสมัครเรียน