หลักสูตรซ่อมเรือสปีดโบ๊ทถึง รมช.ศึกษา

นำเสนอหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ทให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ในโอกาสที่ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ  ได้มาเยี่ยมเยือนวิทยาลัยการอาชีพไชยา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ กรรมการผู้จัดการของบริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด ในฐานะผู้ประสานงานหลักในการจัดทำหลักสูตรซ่างซ่อมบำรุงเรือและสอนขับสปีดโบ๊ทของวิทยาลัยการอาชีพไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับเกียรติให้เป็นผู้นำเสนอข้อมูลของหลักสูตรช่างซ่อมบำเรือสปีดโบ๊ทซึ่งปัจจุบันยังเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวของไทยที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะการการอาชีวศึกษาในการมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานวิชาชีพช่างซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ท และสำนักงานเจ้าท่ามอบใบอนุญาตใช้เรือทั้งใบนายท้ายเรือเดินทะเลและใบคนคุมเครื่องจักรเรือ (นายท้ายและช่างเครื่อง)

หลักสูตรซ่างซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ทของวิทยาลัยการอาชีพไชยา ได้เปิดสอนเป็นหลักสูตรการเรียนระยะสั้น แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 

ซึ่งผู้ที่จะเรียนหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ทในระดับชั้นที่สูงขึ้น จะต้องผ่านการอบรมตามลำดับชั้นขึ้นมาเริ่มจาก หลักสูตรซ่างซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ทชั้นต้น แล้วจึงจะสามารถเข้ารับการอบรมชั้นเทคนิคและขึ้นสูงขึ้นมาตามลำดับ โดยเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่จำเป็นต้องมีการประสานงานความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวงการเรือสปีดโบ๊ท ปกติจึงสามารถทำการอบรมได้เพียงปีละ 1-2 รุ่น เท่านั้น หาสนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงและขับเรือสปีดโบ๊ท ทั้ง 3 ระดับ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 084-625-9929

สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท และเรียนขับเรือสปีดโบ๊ท รุ่นที่ 13 เพื่อรับใบประกาศนียบัตรรับรองเป็นช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท รับใบอนุญาตขับเรือสปีดโบ๊ททั้งใบนายท้ายและช่างเครื่องประจำเรือ  คาดว่าจะเปิดอบรมในช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม 2566 จำกัด เมื่อมีผู้สมัครเข้ารับการอบรมครบ 20 ท่าน โดยเรียนที่วิทยาลัยการอาชีพไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 

สามารถติดต่อสอบถามและสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทชั้นต้นเรียน 4 วัน และอบรมการขับเรือสปีดโบ๊ท 1 วัน  ได้ที่โทร. 084-625-9929