สอนขับเรือสปีดโบ๊ท

หลักสูตรสอนขับเรือสปีดโบ๊ท

หลักสูตรสอนขับเรือสปีดโบ๊ทเพื่อรับใบอนุญาตขับเรือ บริษัทร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด  จับมือร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนอาทิเช่น วิทยาลัยการอาชีพไชยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา , สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค และบริษัทผู้ประกอบการเกี่ยวกับเรือสปีดโบ๊ทหลายบริษัทด้วยกัน ได้จัดเป็นคอร์สการอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงและขับเรือสปีดโบีทเพื่อรับใบอนุญาตขับเรือทั้งสอบทำใบนายท้ายเรือ และใบอนุญาตคุมเครื่องจักรยนต์ของเรือหรือใบช่างเครื่อง  และยังมอบใบประกาศนียบัตรเพื่อนำไปประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการเป็นช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ท โดยได้จัดอบรมเป็นหลักสูตรระยะสั้นมีทั้งประเภทเรียน 2 วันเพื่อสอบรับใบอนุญาตขับเรือ และเรียน 4 วันเพื่อสอบรับใบอนุญาตทั้งใบนายท้ายเรือและคนคุมเครื่องจักรเรือกับรับใบประกาศนียบัตรรับรองเพื่อไปเป็นช่างทำงานกับเรือสปีดโบ๊ท

หลักสูตรขับเรือสปีดโบ๊ทที่พัฒนาร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพไชยา  จะมีการเรียนการสอนแบ่งเป็น 2 ภาค ภาคละ 1 วัน ดังนี้

ในวันที่ 1 ของการอบรม จะเน้นภาคทฤษฎีข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรือ ความปลอดภัยทางเรือ การใช้แผนที่เดินเรือ การใช้มาตราน้ำ การแก้ปัญหาเบื้องต้นในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฯลฯ

ในวันที่ 2 ของการอบรม จะเน้นภาคปฏิบัติขับเรือในทะเล เรียนรู้เกี่ยวกับการผูกเชือกและเงื่อนสำคัญที่ต้องใช้บ่อย , การนำเรือออกจากท่าเรือและการฝึกนำเรือเทียบทุ่น , วิธีการดูทิศทางของน้ำและลม , การฝึกขับเรือในทะเล , หลักและวิธีการแก้ปัญหารวมถึงการบังคับเรือเมื่อเจอคลื่นลมในกรณีฉุกเฉิน ฯลฯ

ฝึกการผูกเงื่อนเชือก

การตรวจเช็คสภาพเรือก่อนใช้งาน

การฝึกจอดเรือเทียบทุ่น

ฝึกการบังคับเรือ

เรือสปีดโบ๊ทที่ใช้ฝึกเรียนภาคทะเล

เรียนรู้การแก้ปัญหาเครื่องยนต์เบื้องต้น

เรียนแผนที่และการคำนวณเชื้อเพลิง

ทำใบอนุญาตขับเรือ

สนใจเรียนขับเรือสปีดโบ๊ท เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ในการใช้งานเรือสปีดโบ๊ทที่ดีและถูกต้อง รวมถึงเพื่อสอบรับใบอนุญาตขับเรือทั้งใบนายท้ายเรือและใบช่างเครื่องหรือคนคุมเครื่องจักรยนต์ เป็นหลักสูตรระยะสั้น เรียน 2-4 วัน เปิดสอนเป็นรุ่นตามกำหนดการที่จะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งๆ ไป โดยเรียนที่วิทยาลัยการอาชีพไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี สามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครเรียนขับเรือสปีดโบ๊ทได้ที่ โทร. 084-625-9929

#สอนขับเรือสปีดโบ๊ท #เรียนขับเรือสปีดโบ๊ท #ทำใบนายท้ายเรือ #ทำใบคนคุมเครื่องจักรเรือ #สอนขับเรือ