สอนการผูกเงื่อนเชือกที่ผู้ใช้เรือสปีดโบ๊ทใช้บ่อย 

เงื่อนเชือกที่ผู้ใช้เรือสปีดโบ๊ทต้องใช้บ่อย

วิชาการผูกเงื่อนเชือก เป็นหนึ่งในวิชาสำคัญที่ผู้ใช้เรือสปีดโบ๊ทต้องฝึกให้มีความชำนาญ โดยเฉพาะการผูกเชือกสำหรับจอดเรือ การผูกสายสมอ การต่อความยาวของเชือก เป็นต้น ทั้งนี้เงื่อนเชือกที่ชาวเรือใช้จะต้องเป็นเงื่อนที่สามารถผูกได้ไวและง่าย ขณะเดียวกันก็ต้องมีความแข็งแรงมั่นใจได้ ขณะเดียวกันเมื่อต้องการเลิกใช้งานก็ต้องปลดหรือแก้ได้อย่างรวดเร็ว 

ตัวอย่างเงื่อนเชือกที่ผู้ใช้เรือต้องให้ความสำคัญมากๆ ก็คือการผูกเรือที่ท่าเรือ  ผู้ใช้เรือต้องคำนึงถึงระดับน้ำที่มีทั้งน้ำขึ้นและน้ำลง หากไม่มีการเผื่อสายเชือกไว้หรือผูกเรือไม่มั่นคงก็อาจจะเป็นสาเหตุให้เรือจมหรือเรือหลุดลอยไปได้ และที่สำคัญคือการผูกเรือเราต้องเน้นปลดสายเชือกเรือได้ไวด้วยเผื่อสถานการณ์ฉุกเฉินเราก็สามารถปลดเชือกเรือได้ทันที เป็นต้น

เรียนผูกเงื่อนเชือกสำหรับใช้ในเรือ

เรียนผูกเงื่อนเชือกสำหรับใช้ในเรือ

เรียนผูกเงื่อนเชือกเรือที่ใช้งานบ่อย

เรียนผูกเงื่อนเชือกเรือที่ใช้งานบ่อย

ปกติการฝึกผูกเงื่อนเชือกที่ใช้ในเรือ จะเน้นสอนให้นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนขับเรือสปีดโบ๊ท โดยนักเรียนจะต้องฝึกปฏบัติผูกเงื่อนเชือกให้มีความชำนาญก่อนที่จะลงเรือไปฝึกขับเรือออกและเข้าเทียบท่า รวมถึงฝึกขับเรือในทะเลเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินในการบังคับเรือ เช่นเกิดคลื่นลมแรงกระทันหัน และสถานการณ์จำลองแบบต่างๆ ต่อไป

สนใจเข้าอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ช่างซ่อมบำรุงและขับเรือสปีดโบ๊ท เรียน 4 วันที่วิทยาลัยการอาชีพไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จบแล้วได้รับใบประกาศนียบัตรช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทชั้นต้น และยังได้สอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับใบนายท้ายเรือเดินทะเลและใบคุมเครื่องจักรยนต์เรือหรือที่เรียกว่าใบช่างเครื่องประจำเรือ  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 084-625-9929

ติดต่อสอบถามและสมัครอบรม