วันที่ 5 เรียนขับเรือสปีดโบ๊ทรุ่นที่ 12

การอบรมหลักสูตรระยะสั้น ช่างซ่อมบำรุงและขับเรือสปีดโบ๊ทรุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2565

วันที่ 6 ธันวาคม 2565   ภาคปฏิบัติการฝึกขับเรือสปีดโบ๊ทในทะเล - เรียนรู้การใช้แอพที่มีประโยชน์ในการเดินเรือ - เงื่อนเชือกที่สำคัญและจำเป็นสำหรับชาวเรือ - การตรวจสอบเบื้องต้นและการแก้ปัญหาของเครื่องยนต์เรือกรณีฉุกเฉิน - การนำเรือเข้าและออกจากท่า - การฝึกนำเรือเข้าจอดเทียบทุ่น - การดูทิศทางของกระแสน้ำคลื่นและลมเพื่อการเดินเรือที่ปลอดภัย

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. นัดเจอผู้เข้ารับการอบรมฝึกขับเรือภาคทะเลที่ร้านอาหารครัวสี่ภาคที่หาดสำเร็จ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรับประทานอาหารเช้าและแนะนำตารางการฝึกขับเรือก่อนที่จะลงเรือจริงๆ เพื่อแนะนำและทบทวนความรู้เทคนิคต่างๆ โดยเฉพาะโปรแกรมแอพพลิเคชั่นที่อำนวยความสะดวกในการเดินเรือ การอ่านตารางน้ำขึ้นนำลง ทิศทางของกระแสน้ำรวมถึงคลื่นและลม รวมทั้งการตรวจสอบสภาพอากาศ การมาร์คตำแหน่งท่าเรือและจุดหมายปลายทางที่จะเดินเรือ

หลังจากผู้เข้ารับการอบรมฝึกขับเรือสปีดโบ๊ทภาคทะเล เข้าใจการใช้แอพพลิเคชั่นช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินเรือแล้ว ก็จะให้ผู้เรียนได้ฝึกการผูกเงื่อนเชือกที่จำเป็นสำหรับชาวเรือ โดยเฉพาะเงื่อนสำคัญๆ ในการผูกเรือ ผูกสมอเรือ และการต่อเชือก 

เมื่อได้เวลาอันสมควร ก็นำนักเรียนขับเรือสปีดโบ๊ททั้งหมดไปกราบสักการะขอพรจากเสด็จเตี่ย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่ศาลกรมหลวงบริเวณท่าเรือเอนกประสงค์อำเภอท่าชนะ เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นก็นำนักเรียนลงเรือสปีดโบ๊ทเพื่อออกฝึกขับเรือในทะเล

การเรียนฝึกขับเรือในทะเล ผู้เข้ารับการเรียนจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในทักษะพื้นฐานของการบังคับเรือ อาทิเช่น การนำเรือเข้าและออกจากท่า , การฝึกนำเรือเข้าจอดเทียบทุ่น , การดูทิศทางของกระแสน้ำคลื่นและลมเพื่อการเดินเรือที่ปลอดภัย รวมทั้งการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะพบเจอได้บ่อยเมื่อเดินเรือในทะเล โดยเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะในการบังคับเรือที่ถูกต้อง มีสติและสามารถแก้ไขภาวะวิกฤตต่างๆ ให้สามารถนำเรือกลับเข้าฝั่งได้โดยปลอดภัย

สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท และเรียนขับเรือสปีดโบ๊ท รุ่นที่ 13 เพื่อรับใบประกาศนียบัตรรับรองเป็นช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท รับใบอนุญาตขับเรือสปีดโบ๊ททั้งใบนายท้ายและช่างเครื่องประจำเรือ  คาดว่าจะเปิดอบรมในช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม 2566 จำกัด เมื่อมีผู้สมัครเข้ารับการอบรมครบ 20 ท่าน 

สามารถติดต่อสอบถามและสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทชั้นต้นเรียน 4 วัน และอบรมการขับเรือสปีดโบ๊ท 1 วัน  ได้ที่โทร. 084-625-9929 

สรุปผลการอบรมหลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือและสอนขับเรือสปีดโบ๊ท รุ่นที่ 12 ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา