วันที่ 4 อบรมช่างซ่อมและขับเรือสปีดโบ๊ทรุ่นที่ 12

การอบรมหลักสูตรระยะสั้น ช่างซ่อมบำรุงและขับเรือสปีดโบ๊ทรุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2565

วันที่ 5 ธันวาคม 2565  วงจรดีเลย์มอเตอร์สตาร์ทและทริมเครื่องยนต์เรือ - การสตาร์ทเครื่องยนต์กรณีฉุกเฉิน - เวิร์คช็อปการแก้ปัญหาและบำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทเบื้องต้น - พิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 (ภาคเช้า) อบรมและฝึกปฏิบัติการต่อวงจรดีเลย์มอเตอร์เพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์เรือและวงจรทริมปรับยกเครื่องยนต์เรือขึ้นและลง ซึ่งเป็นปัญหาทางเทคนิคของเรือสปีดโบ๊ทที่เจอได้บ่อย และมักจะมีปัญหากลางทะเล ผู้เรียนก็สามารถแก้ปัญหาการสตาร์ทเครื่องยนต์และปรับยกทริมเครื่องยนต์ของเรือสปีดโบ๊ทขึ้นและลงได้ไม่ยาก รวมทั้งเวิร์คช็อปการแก้ปัญหาของเครื่องยนต์เรือในกรณ์ฉุกเฉินต่างๆ การสตาร์ทและดับเครื่องยนต์โดยใช้สายไฟอย่างปลอดภัย , การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือเบื้องต้นที่ผู้เข้าอบรมสามารถทำเองได้เช่น การเปลี่ยนยางพัดน้ำ การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและนำมันเกียร์ , การเปลี่ยนชุดเฟืองเกียร์เป็นต้น

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 (ภาคบ่าย)  ฝึกปฏิบัติการการแก้ปัญหาของเครื่องยนต์เรือในกรณ์ฉุกเฉินต่างๆ  ต่อ หลังจากนั้นก็มีการสรุปผลการอบรม และทำพิธีปิดการอบรมหลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ท รุ่นที่ 12 และมอบประกาศนียบัตรช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทประเภทเอาท์บอร์ดให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน

สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท และเรียนขับเรือสปีดโบ๊ท รุ่นที่ 13 เพื่อรับใบประกาศนียบัตรรับรองเป็นช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท รับใบอนุญาตขับเรือสปีดโบ๊ททั้งใบนายท้ายและช่างเครื่องประจำเรือ  คาดว่าจะเปิดอบรมในช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม 2566 จำกัด เมื่อมีผู้สมัครเข้ารับการอบรมครบ 20 ท่าน 

สามารถติดต่อสอบถามและสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทชั้นต้นเรียน 4 วัน และอบรมการขับเรือสปีดโบ๊ท 1 วัน  ได้ที่โทร. 084-625-9929  

สรุปผลการอบรมหลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือและสอนขับเรือสปีดโบ๊ท รุ่นที่ 12 ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา