วันที่ 3 อบรมช่างซ่อมและขับเรือสปีดโบ๊ทรุ่นที่ 12

การอบรมหลักสูตรระยะสั้น ช่างซ่อมบำรุงและขับเรือสปีดโบ๊ทรุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2565

วันที่ 4 ธันวาคม 2565 มาตรฐานการติดตั้งและประกอบเครื่องยนต์เรือ - ฝึกภาคปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทเบื้องต้น

วันที่ 4 ธันวาคม 2565 ภาคเช้าอบรมในหัวข้อรู้จักชิ้นส่วนและองค์ประกอบสำคัญของเรือสปีดโบ๊ทและมาตรฐานการติดตั้งรวมถึงการประกอบเรือสปีดโบ๊ทแบบมาตรฐาน รวมถึงวิธีการสั่งอะไหล่ชิ้นส่วนของเรือสปีดโบ๊ทโดยคุณณัฐพัชร์ จิวศิริตระกูล จากซูซูกิมารีน

วันที่ 4 ธันวาคม 2565 ภาคบ่าย เป็นการลงเวิร์คช็อปฝึกภาคปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทเบื้องต้น โดยวิทยากร 3 ท่านดังนี้ คุณฏนตกาญ ทองมูล จากบริษัททีแอนด์เอสมารีนเซอร์วิส(ประเทศไทย)จำกัด , คุณณัฐพัชร์ จิวศิริตระกูล จากซูซูกิมารีน , อาจารย์นฤเทพ นิยมทอง จากวิทยาลัยการอาชีพไชยา

สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท และเรียนขับเรือสปีดโบ๊ท รุ่นที่ 13 เพื่อรับใบประกาศนียบัตรรับรองเป็นช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท รับใบอนุญาตขับเรือสปีดโบ๊ททั้งใบนายท้ายและช่างเครื่องประจำเรือ คาดว่าจะเปิดอบรมในช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม 2566 จำกัด เมื่อมีผู้สมัครเข้ารับการอบรมครบ 20 ท่าน

สามารถติดต่อสอบถามและสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทชั้นต้นเรียน 4 วัน และอบรมการขับเรือสปีดโบ๊ท 1 วัน ได้ที่โทร. 084-625-9929

สรุปผลการอบรมหลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือและสอนขับเรือสปีดโบ๊ท รุ่นที่ 12 ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา