วันที่ 2 อบรมช่างซ่อมและขับเรือสปีดโบ๊ทรุ่นที่ 12

การอบรมหลักสูตรระยะสั้น ช่างซ่อมบำรุงและขับเรือสปีดโบ๊ทรุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2565 

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 วิชาการเรือ - แผนที่การเดินเรือ - การคำนวณปริมาณเชื้อเพลิง - การนำเรือเข้าในเขตอุทยาน - เวิร์คช็อปการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดเบื้องต้น

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 (ภาคเช้า) เป็นการอบรมในหัวข้อวิชาการเรือ การดูแลและบำรุงรักษาเรือ  การใช้แผนที่เพื่อการเดินเรือ การคำนวณปริมาณเชื้อเพลิง รวมถึงการเป็นนักเดินเรือที่ดี สอนโดย พลเรือตรีนันทพล มาลารัตน์ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 (ภาคบ่าย) เป็นการอบรมในหัวข้อกฏหมาย ระเบียบและข้อปฏิบัติที่ควรรู้เกี่ยวกับการนำเรือสปีดโบ๊ทเข้าไปในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติ ซึ่งให้ความรู้โดยคุณสุวารีจ์ สิงห์ไวย์ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง  และมีการเวิร์คช็อปภาคปฏิบัติในการดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือโดยอาจารย์ฏนตกาญ ทองมูล จากบริษัททีแอนด์เอสมารีนเซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด และ อาจารย์นฤเทพ นิยมทอง ผู้เชี่ยวชาญเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทของวิทยาลัยการอาชีพไชยา

พลเรือตรีนันทพล มาลารัตน์
ผู้เชี่ยวชาญจากกองทัพเรือ   

นายฏนตกาญ ทองมูล  บจ.ทีแอนด์
เอสมารีนเซอร์วิส (ประเทศไทย)

นายนฤเทพ นิยมทอง
วิทยาลัยการอาชีพไชยา

นายศักดิ์เพ็ชร  เรืองแพ
บจ.ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

ซึ่งในวันที่ 3 ธันวาคม 2565 ได้รับเกียรติจากนายณรงค์ หวังอีน เป็นประธานในการเปิดการอบรมหลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทรุ่นที่ 12 อย่างเป็นทางการ โดยในวันนี้ต้องขอบคุณสถานีโทรทัสน์ NBT ที่ให้เกียรติมาทำข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม และนำข้อมูลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ทของวิทยาลัยการอาชีพไชยาไปเผยแพร่ด้วย


สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท และเรียนขับเรือสปีดโบ๊ท รุ่นที่ 13 เพื่อรับใบประกาศนียบัตรรับรองเป็นช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท รับใบอนุญาตขับเรือสปีดโบ๊ททั้งใบนายท้ายและช่างเครื่องประจำเรือ  คาดว่าจะเปิดอบรมในช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม 2566 จำกัด เมื่อมีผู้สมัครเข้ารับการอบรมครบ 20 ท่าน 

สามารถติดต่อสอบถามและสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทชั้นต้นเรียน 4 วัน และอบรมการขับเรือสปีดโบ๊ท 1 วัน  ได้ที่โทร. 084-625-9929

สรุปผลการอบรมหลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือและสอนขับเรือสปีดโบ๊ท รุ่นที่ 12 ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา