วันที่ 1 หลักสูตรระยะสั้น
ช่างซ่อมบำรุงและขับเรือสปีดโบ๊ทรุ่นที่ 12

การอบรมหลักสูตรระยะสั้น ช่างซ่อมบำรุงและขับเรือสปีดโบ๊ทรุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2565 

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม - พื้นฐานการซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ท - กฎหมายเกี่ยวกับการใช้เรือและสอบเพื่อขึ้นทะเบียนนายท้ายเรือและคนคุมเครื่องจักรยนต์เรือ (นายท้ายเรือทะเลและช่างเครื่อง ชั้น2)

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เป็นวันแรกของการอบรมหลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมบำรุง (4 วัน) และขับเรือสปีดโบ๊ท (1 วัน)  รุ่นที่ 12 ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในแวดวงเรือสปีดโบ๊ทหลายหน่วยงานและหลายองค์กร เช่น สำนักงานเจ้าท่า , ผู้ทรงคุณวุฒิจากกองทัพเรือ , บริษัทร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด , บริษัททีแอนด์เอสมารีนเซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนจากบริษัทเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ททั้ง ยามาฮ่า เมอคิวรี่ และซูซูกิมารีน เป็นต้น 

การอบรมหลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท(ชั้นต้น) ของวิทยาลัยการอาชีพไชยาที่จัดอบรมโดยภาคีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเรือสปีดโบ๊ท เป็นหลักสูตรเดียวในปัจจุบันที่เป็นที่ยอมรับของกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสำนักงานเจ้าท่าซึ่งดูแลเรื่องความปลอดภัยทางน้ำ เปิดเป็นหลักสูตรระยะสั้นเรียน 4 วันเน้นการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทแบบเบื้องต้น และมีภาคปฏิบัติในทะเลอีก 1 วันสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนขับเรือ ซึ่งเมื่อจบหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ทชั้นต้นแล้วก็สามารถไปเข้ารับการอบรมช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือในชั้นที่สูงขึ้นได้อีก

วันที่ 1 ของการอบรมหลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทชั้นต้น รุ่นที่ 12 ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา เปิดให้ผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 น. ช่วงเช้าของวันจะเป็นการปูพื้นฐานรู้จักเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานกับเรือสปีดโบ๊ท รวมถึงทำความรู้จักกับหน้าที่และการทำงานของชิ้นส่วนต่างๆ ของเรือสปีดโบ๊ท  และมาตรฐานความปลอดภัยของการทำงานในเรือ ส่วนช่วงบ่ายเป็นการอบรมข้อกฏหมายเกี่ยวกับการใช้เรือรวมทั้งสอบวัดผลเพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตขับเรือสปีดโบ๊ท ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับใบอนุญาต 2 ใบด้วยกันคือใบนายท้ายเรือเดินทะเลชั้น 2 (ใบอนุญาตขับเรือ) และใบคนคุมเครื่องจักรเรือชั้น 2 (ใบช่างเครื่อง)

รายนามวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความรู้ในการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท(ชั้นต้น) ในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ที่วิทยาลัยการอาชีพไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายฏนตกาญ ทองมูล
บจ.ทีแอนด์เอสมารีนเซอร์วิส(ประเทศไทย) 

นายพงศ์วิชญ์ อินทร์ใหม่
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี

นายนฤเทพ นิยมทอง
วิทยาลัยการอาชีพไชยา

นายศักดิ์เพ็ชร  เรืองแพ
บจ.ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

หมายเหตุ ที่ต้องนำการอบรมของสำนักงานเจ้าท่ามาอบรมในวันแรก เนื่องจาก วันที่ 3-5 ธันวาคม 2565 เป็นช่วงวันหยุดยาว เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเจ้าท่าจำเป็นต้องออกพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยทางน้ำให้แก่นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการเรือนำเที่ยว

สำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ท รุ่นที่ 12 ซึ่งเรียนระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2565 ที่วิทยาลัยการอาชีพไชยา และ เรียนขับเรือสปีดโบ๊ทที่อ่าวท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 6 ธันวาคม 2565 มีจำนวน 15 คน ส่วนใหญ่มาจากหลากหลายจังหวัด ได้แก่เชียงใหม่ กาญจนบุรี กรุงเทพ ตรัง ตราด สงขลา ชุมพร ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี เป็นต้น ผู้ที่มาอบรมมาจากกลุ่มผู้ที่สนใจและใช้เรือสปีดโบีทหลากหลายอาชีพด้วยกัน มีอายุสูงที่สุด 72 ปี จำนวน 1 ท่าน และ 70 ปี 1 ท่าน ก็ต้องขอขอบคุณและชื่นชมผู้เข้าอบรมทุกท่านที่พกพาความตั้งใจมาเรียนกันเป็นอย่างดียิ่ง 

สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท และเรียนขับเรือสปีดโบ๊ท รุ่นที่ 13 เพื่อรับใบประกาศนียบัตรรับรองเป็นช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท รับใบอนุญาตขับเรือสปีดโบ๊ททั้งใบนายท้ายและช่างเครื่องประจำเรือ  คาดว่าจะเปิดอบรมในช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม 2566 จำกัด เมื่อมีผู้สมัครเข้ารับการอบรมครบ 20 ท่าน 

สามารถติดต่อสอบถามและสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทชั้นต้นเรียน 4 วัน และอบรมการขับเรือสปีดโบ๊ท 1 วัน  ได้ที่โทร. 084-625-9929  

สรุปผลการอบรมหลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือและสอนขับเรือสปีดโบ๊ท รุ่นที่ 12 ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา