รับซ่อมเรือสปีดโบ๊ท งานมาตรฐานมีใบรับรอง

บริการซ่อมและบำรุงรักษาเรือสปีดโบ๊ท

สปีดโบ๊ททีม เป็นการร่วมตัวของผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับเรือสปีดโบ๊ทครบวงจร ให้บริการซ่อมและบำรุงรักษาเรือสปีดโบ๊ทด้วยมาตรฐานโรงงานด้วยช่างมีประสบการณ์และมีความรู้ความชำนาญ มีใบอนุญาตและใบประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิในการให้บริการซ่อมและบำรุงรักษาเรือสปีดโบ๊ท สามารถส่งทีมช่างไปให้บริการทั้งตรวจสภาพและซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ทตามหลักวิชาการโดยเน้นมาตรฐานเดียวกันกับโรงงานผู้ผลิตเครื่องยนต์เรือในราคาไม่แพง

สอนขับเรือสปีดโบ๊ท  

จำหน่ายเรือสปีดโบ๊ท

หลักสูตรซ่อมและขับเรือสปีดโบ๊ท

ตรวจเช็คและซ่อมเรือนอกสถานที่

ไทยสปีดโบ๊ท ให้บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ทแบบครบวงจร ด้วยมาตรฐานงานช่างซ่อมเรือในสปีดโบ๊ทราคาไม่แพง มีอะไหล่เรือและอุปกรณ์เกี่ยวกับเรือจำหน่าย รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการซื้อเรือ ทั้งเรือสปีดโบ๊ทประกอบใหม่ เรือสปีดโบ๊ทนำเข้ามือสองสภาพดี ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจดทะเบียนเรือ สอนการขับและซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ทเพื่อรับใบอนุญาตขับเรือทั้งใบนายท้ายและช่างเครื่องประจำเรือ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 084-625-9929

#ไทยสปีดโบ๊ท #ขายเรือ #ซ่อมเรือ #ขายอะไหล่เรือ #สอนขับเรือ #สอนซ่อมเรือ #สอบใบอนุญาตขับเรือ