มอบประกาศนียบัตร
ช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ทรุ่น 11

พิธีมอบประกาศนียบัตร
ช่างซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ทรุ่น 11

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ทชั้นต้น ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนระยะสั้นฐานสมรรถนะของวิทยาลัยการอาชีพไชยา รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 11 ของการจัดอบรมหลักสูตรซ่อมเรือสปีดโบ๊ท และเป็นหลักสูตรระยะสั้นรุ่นที่ 2  ปีการศึกษา 2565 ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมและจบหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ทชั้นต้นรุ่นที่ 11 ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา  ในการอบรมหลักสูตรซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ทชั้นต้นรุ่นนี้เปิดทำการอบรมระหว่างวันที่ 12-15 พ.ค. 2565 และมีการขับเรือภาคทะเลในวันที่ 16 พ.ค.2565 

ในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ทรุ่นที่ 11 นี้มีผู้เข้ารับการอบรมรวม 27 คน และสำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ทชั้นต้นรวมทั้งได้รับใบอนุญาตขับเรือสปีดโบ๊ท ได้รับทั้งใบนายท้ายเรือเดินทะเลและคนคุมเครื่องจักรยนต์ชั้น 2 ครบทั้ง 27 คน ก็ขอแสดงความยินดีและชื่นชมผู้เข้าอบรมทุกท่านมา ณ ที่นี่อีกครั้ง ซึ่งผู้สำเร็จการอบรมทั้ง 27 คนประกอบด้วย

คุณพิพัตร  อมรวัตพงศ์

คุณประยูร  ฟองอาภา

คุณพิชญ์ พิชญ์ปรีชา

คุณฐิติวุฒิ วชิราวิโรจน์

คุณณัฐพัชร์ จิวศิริตระกูล

คุณวิธร  อาภานุวัติ

คุณฐาปกรณ์ เสือแก้ว

คุณโศธนะ  เพิ่มชาติ

คุณจิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ 

คุณดวงกมล  ชัยพรหม

คุณมงคล พันธุ์สุวรรณ

คุณสราวุฒิ สมพรมทิพ

คุณไพโรจน์  พุ่มศรี 

คุณณัฏฐธิดา พรมประดิษฐ

คุณวรวัฒน์ ตันติเหมันต์

คุณอรรถพงศ์ ซ่วนเต็ก

คุณณรงศักดิ์ โชติช่วง

คุณปิรวัฒน์ โชติช่วง

คุณพงศ์ศักดิ์ สองเมือง

ดาบตำรวจ กัมปนาท สุวรรณขาว

ดาบตำรวจ คมสัน  ทองรักจันทร์

ดาบตำรวจ พงษ์ บันลือเขตต์

คุณยงยุทธ ทรงศิริเดช

นายณรงค์ หวังอีน ประธานการจัดอบรม

นการอบรมหลักสูตรซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ทครั้งนี้ มีคณะวิทยากรมาจาก 8 หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการใช้เรือสปีดโบ๊ทโดยตรงได้แก่

คุณศักดิ์เพ็ชร  เรืองแพ
บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด

คุณฏนตกาญ  ทองมูล
บริษัท ทีแอนด์เอสมารีน เซอร์วิส จก.

คุณนฤเทพ  นิยมทอง
วิทยาลัยการอาชีพไชยา

พลเรือตรี นันทพล มาลารัตน์
อดีต ผบ.ฐานทัพเรือพังงา

คุณพงศ์วิชญ์ อินทร์ไหม
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สุราษฎร์ธานี

ว่าที่พันตรี วิทยา นันต๊ะวงศ์
กรรมการส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน

คุณกรวิการ์ วัฒนานุพันธ์
บริษัท สะปำมารีน จำกัด

คุณสุวารีจ์ สิงห์ไวย์
ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานหมู่เกาะอ่างทอง

สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทและขับเรือสปีดโบ๊ท ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา ซึ่งพัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งส่วนราชการและเอกชนจนเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสำนักงานเจ้าท่าเพื่อรับใบประกาศนียบัตรรับรองวิชาชีพในการทำงานเป็นช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ทและรับใบอนุญาตขับเรือทั้งใบนายท้ายกับใบช่างเครื่อง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 084-625-9929 (ในเวลาราชการ)

#สอนซ่อมเรือสปีดโบ๊ท #สอนขับเรือสปีดโบ๊ท #ทำใบนายท้าย #ทำใบช่างเครื่อง #ทำใบคนคุมเครื่องจักรยนต์เรือ #วิทยาลัยการอาชีพไชยา #ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์