นำเสนอหลักสูตรซ่อมเรือสปีดโบ๊ทต่อ รมต.ศึกษา

นำเสนอหลักสูตรซ่อมเรือสปีดโบ๊ทต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 หลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทของวิทยาลัยการอาชีพไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นเพียงหลักสูตรของสถาบันการศึกษาเพียงหนึ่งเดียวในปัจจุบันที่พัฒนาขึ้นมาโดยความร่วมมือกับหลายหน่วยงานโดยเฉพาะกับกลุ่มไทยสปีดโบ๊ทและบริษัทร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด ได้รับเลือกเป็นหลักสูตรระยะสั้นดีเด่นของภาคใต้ในการไปแสดงผลงานในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการที่วิทยาลัยอาชีวะศึกษาปทุมธานี และได้รับเกียรตินำเสนอรายละเอียดการเรียนการสอนของหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทต่อนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วย

รายนามตัวแทนของคณะครูและนักเรียนหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท จากวิทยาลัยการอาชีพไชยา ที่เดินทางไปร่วมงานครั้งนี้ประกอบด้วย

1 นายณรงค์ หวังอีน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
2 นายศักดิ์เพ็ชร  เรืองแพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด
3 นายฏนตกาญ ทองมูล  วิทยากรจากไทยสปีดโบ๊ท
4 นายนฤเทพ นิยมทอง   ครูจากวิทยาลัยการอาชีพไชยา
5 นางรุธิรา ฮอลล์ ตัวแทนนักเรียนจากหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทชั้นต้น รุ่นที่ 9

สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท และเรียนขับเรือสปีดโบ๊ท รุ่นที่ 14 เพื่อรับใบประกาศนียบัตรรับรองเป็นช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท รับใบอนุญาตขับเรือสปีดโบ๊ททั้งใบนายท้ายและช่างเครื่องประจำเรือ  คาดว่าจะเปิดอบรมในระหว่างเดือน ตุลาคม 2566 จำกัด ที่วิทยาลัยการอาชีพไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 

ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรจะได้รับ

สามารถติดต่อสอบถามและสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทชั้นต้นเรียน 4 วัน และอบรมการขับเรือสปีดโบ๊ท 1 วัน  ได้ที่โทร. 084-625-9929