ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรือสปีดโบ๊ท

วิชา : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรือสปีดโบ๊ท

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรือสปีดโบ๊ท เป็นหนึ่งในวิชาพื้นฐานสำคัญของหลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมบำรุงและขับเรือสปีดโบ๊ทของวิทยาลัยการอาชีพไชยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับ บริษัทร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด ทีมงานไทยสปีดโบ๊ท และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนให้บุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับเรือสปีดโบ๊ทได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรือสปีดโบ๊ทอย่างจริงจัง รวม 4 วัน ซึ่งเมื่อเรียนครบตามหลักสูตร ผู้เรียนจะได้รับ

หลักสูตรระยะสั้นสอนขับเรือสปีดโบ๊ท

 หลักสูตรระยะสั้นสอนการดูแลเรือสปีดโบ๊ท

หลักสูตรระยะสั้นสอนซ่อมเรือสปีดโบ๊ท

หลักสูตรทำใบอนุญาตขับเรือสปีดโบ๊ท

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรือสปีดโบ๊ท : เรือสปีดโบ๊ท (Speed Boat) คือเรือลำเล็กที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ที่มีความเร็วสูง โดยทั่วไปแล้ว เรือสปีดโบ๊ทจะมีความเร็วตั้งแต่ 30 นอต (55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ขึ้นไป นิยมใช้ในกิจกรรมทางน้ำ เช่น การตกปลา การดำน้ำ การท่องเที่ยว การแข่งเรือ เป็นต้น

เรือสปีดโบ๊ทสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

ส่วนประกอบหลักของเรือสปีดโบ๊ท ที่ผู้ใช้เรือสปีดโบ๊ทต้องเรียนรู้  ได้แก่

ตลอด 4 วัน ที่สอนเรื่องการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท ที่วิทยาลัยการอาชีพไชยา  สิ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ได้แก่

นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบการเดินเรือ ความปลอดภัยในการเดินเรือ และสำหรับผู้ที่สนใจเรียนขับเรือเพิ่มในวันที่ 5 จะได้เรียนรู้เทคนิคการขับเรือสปีดโบ๊ทในทะเล, การนำเรือเข้าและออกจากท่า , เทคนิคการเดินเรือในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นทะเลมีคลื่นลม , การผูกและใช้เงื่อนเชือกที่จำเป็นสำหรับชาวเรือด้วย

การอบรมหลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมบำรุงและขับเรือสปีดโบ๊ทรุ่นต่อไป เป็นความร่วมมือของ วิทยาลัยการอาชีพไชยา , สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี , ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ , ทีมงานไทยสปีดโบ๊ท จัดอบรมเพื่อให้ความรู้และขึ้นทะเบียนรับใบประกาศนียบัตรนายท้ายเรือและช่างเครื่องประจำเรือ  ในระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2567 ที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี 

ถ้าสนใจเข้ารับการอบรมที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สุพรรณบุรี หรือสนใจเข้าอบรมที่วิทยาลัยการอาชีพไชยา จ.สุราษฎร์ธานี สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 084-625-9929