สมาธิบำบัดคืออะไร

สมาธิบำบัดคืออะไร

สมาธิบำบัด เป็นเทคนิคในการดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นโดยใช้แนวทางผสมผสานระหว่างการออกกำลังกายทางกายภาพและการฝึกสมาธิหรือการปฏิบัติทางจิตวิญญาณ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีทั้งทางกายและจิตใจ

การออกกำลังกายแนวสมาธิบำบัด เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างการออกกำลังกายทางกายภาพและการปฏิบัติสมาธิ สามารถทำได้หลากหลายวิธีมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงทางกาย, ส่งเสริมความสงบในใจ, ลดระดับความเครียดและความวิตกกังวล นอกจากนั้นการออกกำลังกายแบบสมาธิบำบัดยังสามารถช่วยลดอาการเจ็บป่วยทางกายและจิตใจ เช่น ภาวะซึมเศร้า ความเครียด และอาการเจ็บป่วยเรื้อรังอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี

เทคนิคในการทำสมาธิบำบัดมีหลายวิธี โดยเฉพาะ สมาธิบำบัดแนว SKT  ที่คิดค้นโดย รศ. ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี ที่นำองค์ความรู้ในเรื่องสมาธิ โยคะและชี่กง  มารวมกันเพื่อพัฒนาร่างกายให้สามารถเยียวยาตัวเองได้ เป็นการออกกำลังกายที่ทำได้ง่ายมากและไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนอกจากความตั้งใจและเวลาในการฝึกปฏิบัติ ซึ่งผ่านการทดสอบและวิจัยอย่างจริงจังว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีมากในการใช้ดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเรื้อรังหลายๆ โรค เช่น ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน เป็นต้น

ชวนสร้างเสริมและซ่อมแซมสุขภาพ เยียวยาร่างกายตนเองจากภาวะป่วยโรคเรื้อรังด้วยสมาธิบำบัดร่วมกับการดูแลโภชนาการที่ดีเพื่อลดและห่างไกลโรค อบรมใช้เวลา 2 วัน 1 คืน ค่าใช้จ่ายเพียง 1,500 บาท รวมที่พักและอาหาร 3 มื้อ อบรมทุกวันเสาร์-อาทิตย์แรกของเดือน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 084-625-9929