ประโยชน์ของการทำสมาธิบำบัด

ประโยชน์ของการทำสมาธิบำบัด

การทำสมาธิบำบัด เป็นเทคนิคง่ายๆ ในการดูแลสุขภาพที่คิดค้นโดย รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี ขณะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยนำความรู้ในเรื่องสมาธิแบบอานาปานสติ  โยคะและชี่กง นำความรู้ทางศาสนศาสตร์และวิทยาศาสตร์มารวมกันพัฒนาเป็นเทคนิคที่ทำให้ร่างกายสามารถเยียวยาและฟื้นฟูตัวเอง เป็นการออกกำลังกายร่วมกับเทคนิคการหายใจพัฒนาเป็นรูปแบบสมาธิบำบัดให้ชื่อว่า สมาธิบำบัด SKT

ประโยชน์ของการทำสมาธิบำบัด SKT ได้รับการทดสอบและพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์กับอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการทดสอบและวิจัยเป็นจำนวนมาก ว่าส่งผลดีต่อการฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วยได้จริง สมาธิบำบัดเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายง่ายๆ ร่วมกับเทคนิดการหายใจมีทั้งหมด 7 ท่า จะทำที่ไหนเมื่อไรก็ได้ จากผลงานการวิจัย การทำสมาธิบำบัด SKT ทำให้เกิดผลดีต่อกลไกการทำงานของร่างกายในเรื่อง

สมาธิบำบัด SKT  มีทั้งหมด 7 ท่า ทุกคนทุกวัยสามารถทำได้ไม่ยาก ทำที่ไหนเมื่อไรก็ได้ โดยแต่ละท่ามีประโยชน์ดังนี้

หมายเหตุ การปฏิบัติสมาธิ SKT ที่ได้ผล ผู้ฝึกต้องปฏิบัติด้วยเทคนิคที่ถูกต้อง ในปริมาณที่เหมาะสม ไม่มากไปและไม่น้อยไป เมื่อปฏิบัติไปในระยะเวลาที่กำหนด ก็สามารถวัดผลการปฏิบัติได้ด้วยการตรวจทางการแพทย์

ชวนสร้างเสริมและซ่อมแซมสุขภาพ เยียวยาร่างกายตนเองจากภาวะป่วยโรคเรื้อรังด้วยสมาธิบำบัดร่วมกับการดูแลโภชนาการที่ดีเพื่อลดและห่างไกลโรค อบรมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้เวลา 2 วัน 1 คืน ค่าใช้จ่ายเพียงคนละ 1,500 บาท รวมที่พักและอาหาร 3 มื้อ อบรมทุกวันเสาร์-อาทิตย์แรกของเดือน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 084-625-9929