สร้างสมดุลร่างกายใหม่จากภาวะโรคเรื้อรังโดยไม่ต้องใช้ยา

สร้างสมดุลร่างกายใหม่จากภาวะโรคเรื้อรังโดยไม่ต้องใช้ยา

ทุกวันนี้คนเราป่วยและมีแนวโน้มที่จะเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังโดยเฉพาะกลุ่มโรค NCDs (non-communicable diseases) คือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคและไม่ติดต่อจากคนสู่คนได้ แต่เป็นโรคที่เกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ทำให้เกิดการสะสมการเกิดโรคอย่างช้าๆ และต่อเนื่อง จนเมื่อมีอาการของโรคแล้วมักจะกลายเป็นเรื้อรังที่รักษายากและต้องใช้เวลานานในการรักษา

กลุ่มโรค NCDs  ที่พบและเจอบ่อยในคนไทย มักเกิดจากการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสม ส่วนใหญ่เกิดจากการกินและขาดการออกกำลังกาย โดยโรคที่พบกันมากและมีแนวโน้มที่คนไทยเป็นกันมากได้แก่ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือดเช่นความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง  , โรคหลอดเลือดสมอง , โรคเบาหวาน , โรคมะเร็ง  เป็นต้น จนปัจจุบันกลุ่มโรค NCDs  ถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งของคนไทยและเป็นภาระงานอันหนักอึ้งในการให้บริการทางสาธารณสุข  สังเกตได้ชัดเจนจากคิวรอรับการบริการของโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งมีแต่ผู้ป่วยที่มากขึ้นต้องรอคิวรักษานานขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดมา

การรักษาโรคในกลุ่มโรค NCDs นอกจากจะต้องทำตามคำแนะนำในการรักษาของแพทย์อย่างเคร่งครัดแล้ว ตัวผู้ป่วยเองก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมๆ ที่เป็นสาเหตุของโรค หากไม่แก้ไขที่ต้นเหตุก็ยากที่จะทำให้โรคบรรเทาและหายไปได้จึงเป็นที่มาของการต้องกินยากันตลอดชีวิต แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นต้องอยู่กับอาการป่วยจนตาย 

ปัจจุบันมีเทคนิคการป้องกันและรักษากลุ่มโรค NCDs หลายวิธีที่ได้ผลดี หนึ่งในวิธีการรักษาที่ได้ผลดีมากคือ สมาธิบำบัด SKT ที่คิดค้นโดย รศ. ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี ขณะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำองค์ความรู้ทั้งเรื่องสมาธิ โยคะและชี่กง นำแนวคิดทางศาสนศาสตร์และวิทยาศาสตร์มารวมกันเพื่อพัฒนาร่างกายให้สามารถเยียวยาตัวเองได้ เป็นการออกกำลังกายแบบยืดและเหยียด ร่วมกับเทคนิคการหายใจและการควบคุมประสาทสัมผัสทางตาและหู ผสมผสานกันจนพัฒนาเป็นรูปแบบสมาธิบำบัดแบบใหม่ขึ้นโดยใช้ชื่อว่า สมาธิบำบัด SKT

ชวนสร้างเสริมและซ่อมแซมสุขภาพ เยียวยาร่างกายตนเองจากภาวะป่วยโรคเรื้อรังด้วยสมาธิบำบัดร่วมกับการดูแลโภชนาการที่ดีเพื่อลดและห่างไกลโรค อบรมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้เวลา 2 วัน 1 คืน ค่าใช้จ่ายเพียงคนละ 1,500 บาท รวมที่พักและอาหาร 3 มื้อ อบรมทุกวันเสาร์-อาทิตย์แรกของเดือน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 084-625-9929