ร้านอาหารแนะนำ ภาคใต้

ร้านอาหารแนะนำภาคใต้

จังหวัดทางภาคใต้มีพื้นที่ติดทะเลเกือบทุกจังหวัดยกเว้นยะลาและพัทลุง  แต่ทุกจังหวัดสามารถนับเป็นจังหวัดท่องเที่ยวได้เลย เพราะมีธรรมชาติที่สวยงาม มีวัฒนธรรมประเพณีที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอาหารท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดอร่อยและน่าสนใจมาก ดังนั้นจึงไม่แปลกที่ภาคใต้จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไปเที่ยวเยอะมาก และแน่นอนว่าไปเที่ยวภาคใต้ทั้งทีต้องไปกินอาหารท้องถิ่นอร่อยๆ เรามีร้านแนะนำ ดังนี้