ร้านอาหารแนะนำ ภาคกลาง

ร้านอาหารแนะนำภาคกลาง

ร้านอาหารท้องถิ่นน่ากินในภาคกลาง ภาคกลางของไทยประกอบด้วย 18 จังหวัด มีแหล่งท่องเที่ยวและอาหารท้องถิ่นอร่อยๆ น่ากินเยอะมาก มีทั้งร้านดังมีชื่อเสียงมากและร้านอร่อยที่คนในพื้นที่นิยมรับประทานแต่อาจจะไม่ค่อยมีคนไปแนะนำให้เป็นที่รู้จักมากนัก  อาร์เคเอทัวร์จะพาไปรู้จักกับร้านอาหารท้องถิ่นอร่อยๆ ยอดนิยมของคนพื้นที่ กับเมนูอาหารยอดนิยมคนรอกินเยอะชนิดที่บางร้านต้องรอเข้าคิวกินกันเลย